Påmelding sommerstevnet 2014


 
DFEF sitt sommerstevne har etter hvert utviklet seg til å bli et kjempestort arrangement, med kvalitets-tilbud til alle generasjoner. Barnas sommerstevne, SOMMU (ungdommens stevne) og hovedstevnet er hver for seg store arrangement hvor mange frivillige medarbeidere er i aktivitet for å få alle brikker på plass. I tillegg kommer alt som har med det tekniske: lyd, lys. video osv. Alle arrangement skal også dekke inn kostnader i forbindelse med forkynnere, musikere etc. Alt dette medfører et stort kostnadsbudsjett som på en eller annen måte må gå i balanse. Tidligere har man forsøkt å dekke dette inn gjennom kollekt i møtene, med større eller mindre hell, alt etter som hvor mye fokus som er lagt på kollekt-talen. Arrangementskomiteen ønsker i år å flytte fokus på økonomi for sommerstevnet bort fra møtene, og innfører derfor et stevnegebyr for alle som deltar på sommerstevnet.

Vi ser det som riktig at de som deltar på Sommerstevnet er med på å dekke de faktiske kostnader i forbindelse med arrangementet. Tradisjonelt har vi innen DFEF hatt en holdning til at alt det vi arrangerer skal være gratis, uten at noen har forpliktet seg til å dekke kostnadene. Vi tror at tiden er moden for å ansvarliggjøre oss alle i det fellesskapet vi er en del av. 

Stevneavgift:

Barn (barnas sommerstevne) 400,- 
Inkluderer tilgang til alle møter på barnas-sommerstevne, aktiviteter, konsert med Jarle Waldemar samt fri tilgang til tivoli hele uka

Ungdom til SOMMU 400,- 
Inkluderer tilgang til alle møter og til ungdomsteltet med diverse aktiviteter.
Teltplass på ungdomscamp 50,- pr. døgn. (har du ikke eget telt blir det mulig å sove i SOMMU lavoer)

Voksen 400,-
Ektepar  750,-
Tilgang til alle møter, rett til reservasjon av overnatting på Solstrand (forbehold om kapasitet), inngang til kveldsamlingene i teltet med underholdning.


Familie 1500,-
Alt det som er nevnt ovenfor inngår.

Matpakker

I tillegg kan man bestille mat for hele uka til fast pris:
Ungdom 600-
Voksen 1000,-
Familie 3000,-

Gå videre til påmelding. På denne siden må dere først registrere dere med en profil, dersom dere ikke allerede besitter en slik for "Check in". Dette gjøres ved å trykke på "opprett konto".


 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif