Misjons- og hjemmeutvalget

Misjons- og hjemmeutvalget er DFEF sitt valgte organ for å tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid. MHU velges av landsmøtet.
MHU består av følgende personerLeder : Haldor AasebøMob: 928 80 077
E-post: haldor@dfef.no
 
Nestleder:  Sven Stray  
Medlem: Vidar Aronsen  
Medlem: Willy Rygh  
Medlem: Andreas Håvik
  
Medlem: Ingeborg Alsaker 
  
Medlem: Kjell Ohldieck 
  
Medlem: Jan Andre Langåker  
Varamedlem: Arve Bækkelund 
Varamedlem:Terje Gamst  
Varamedlem:Nina Lied  
 


 


 Nettløsning og design er levert av Kréatif