Misjons- og hjemmekontoret
Kjell Ohldeick      Tina Celand            Harald Elvegård       Helge Nupen 
Misjons- og
hjemmesekretær
Administrasjons-
sekretær 
Misjons-
medarbeider 
Prosjekt-
medarbeider

4745533633 06 54 56975 83 807 91804474
post@dfef.notina.celand@dfef.noharald.elvegaard
@dfef.no
nupen@dfef.no
    
Oddwin Solvoll
  
Redaktør
  
 970 26 449   
 dgb@dfef.no   

De fleste av de ansatte har hjemmekontor, og treffes derfor best på mobiltelefon eller e-post. Kontoret er imidlertid bemannet av admistrasjonssekretær Tina Celand hverdager fra 09.00 til 15.30. 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif