Administrasjon

Stor bevegelse med liten administrasjon
De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) i Norge er en vekkelsesbevegelse med et stort og omfangsrikt arbeid både i Norge og internasjonalt. DFEF sin egenart ligger i den frie struktur som tradisjonelt har rådet i bevegelsen. Alle menigheter er frie og selvstendige. Misjonærene har i stor grad også reist ut på eget initiativ og ansvar. Denne struktur har historisk gjort at det ikke har vært behov for noen stor felles administrasjon.

Imidlertid har forholdene forandret seg med årene. Myndigheter og utviklingen har gjort at det etterhvert ble nødvendig å etablere en fastere organisasjonsstruktur. I dag ledes bevegelsen av et valgt organ, bestående av 6 medlemmer. Administrasjonen ledes av landsmøtevalgt leder. Dette organet kalles "misjons- og hjemmeutvalget" (MHU). MHU velges av bevegelsens høyeste organ som er Landsmøtet. I tillegg er det etablert en administrasjon, misjons- og hjemmekontoret, som tar hånd om de administrative gjøremål relatert til bevegelsen. Administrasjonen ledes av en misjons- og hjemmesekretær. 


 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif