Om DFEF

De Frie Evangeliske Forsamlinger er en landsdekkende bevegelse, med 70 menigheter og kontaktadresser i Norge. Menighetene er juridisk selvstendige. Det er flest menigheter på sørøst- og vestlandet.

De Frie Evangeliske Forsamlinger har sin opprinnelse i 1880-tallet, men fikk en fastere organisasjon etter 1900, under ledelse av predikant Erik A. Nordquelle(1858–1938).

De Frie Evangeliske Forsamlingers misjons- og hjemmeutvalg er et felles misjonsarbeid som drives i en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika.

Bevegelsen står teologisk sett nær pinsebevegelsen, men har historisk skilt seg ut ved å være motstandere av medlemsregistre. DFEF er (derfor) heller ikke registrert som eget trossamfunn i Norge.

De Frie Evangeliske Forsamlinger står for troende dåp og praktiserer tungetale og helbredelse ved bønn.De har også praktisert fri dåp og nattverd (i betydningen åpen for ikke-medlemmer), og har ikke vært villig til å omtale åndsdåp i samme betydning som pinsebevegelsens tradisjonelle syn.Nattverden sees ikke som sakramental handling, men som et måltid til minne om Jesus Kristus.

Ingen i DFEF har vigselsrett. Det vanlige er at brudepar inngårekteskaphosbyfogdenog etterpå har en velsignelseshandling i menigheten. I noen tilfeller benyttes eventuelt pastorer eller forstandere med vigselsrett fra andre kirker.


DFEFs bistandsarbeid
Helge Nupen er ansatt som ansvarlig for DFEFs bistandsarbeid og jobber med oppfølging av prosjektet vårt i Swaziland. I tillegg har vi søkt om oppstart av et nytt prosjekt i India, og håper å få dette godkjent fra januar 2019.
Les mer (06.10.2018)
Sommerstevnet 2019
Planleggingen av DFEFs Sommerstevne 2019 er igang. Også neste år blir stevnet på Solstrand i uke 28, fra 10. til 14. juli. DFEFs Landsmøte er lagt til fredag 12.juli kl.14.00.
Les mer (02.10.2018)
NYTT KONTOR - NY ADRESSE - NYTT TELEFONNUMMER
Fra 1.oktober 2018 flytter MHU inn i kontorfellesskap med Pinsebevegelsen i Oslo.

 


Les mer (29.9.2018)
Besøk av MHUs leder eller andre fra MHU
Det nyvalgte MHU er så heldige å være besatt av representanter hvor de fleste har stor og lang erfaring og kompetanse som forkynnere, veiledere, og menighetsledere. Dette ønsker vi skal komme menighetene dirkete til gode.
Les mer (28.9.2018)
Ny medarbeider
Når vi ikke lenger har DGB i magasinform, har vi lovet å bli mere aktive på andre plattformer, blant annet på digitale medier. For å hjelpe oss med og ta ansvaret for dette har MHU engasjert Ole Anders Fredheim.
Les mer (27.9.2018)
Til DGBs lesere og DFEFs menigheter:
Etter at Det Gode Budskap kom i sin siste magasinutgave i i august, har MHU og administrasjonen jobbet mye med å finne gode løsninger og gode kommunikasjonskanaler.
Les mer (27.9.2018)
Frivillige i fokus før Sommerstevnet

– I fjor samlet vi 70-80 medarbeidere til en kveldssamling dagen før stevnet startet. Også i år vil vi vise at vi setter pris på alle de frivillige medarbeidere, forteller hovedkomiteen for Sommerstevnet 2018.


Les mer (17.4.2018)
Pressemelding fra DFEF og Pinsen
De Frie Evangeliske Forsamlinger og Pinsebevegelsen har gått sammen om å sende ut en pressemelding i etterkant av at politiet på Fitjar valgte å bryte seg inn i menigheten Betania, Fitjar sitt lokale og med makt hente ut en afghansk familie som har søkt kirkeasyl der.
Les mer (05.3.2018)
Kirkeasylanter:
Tatt med makt i DFEF-bedehus
Det var et menighetsbygg tilhørende De Frie Evangeliske Forsamlinger på Spjelkavik der politiet tidlig fredag den 23. februar knuste et vindu og brøt seg inn. En afghansk familie hadde søkt tilflukt i menighetens lokale som kirkeasylanter.
Les mer (05.3.2018)
Et bønnesvar jeg aldri glemmer
Den gangen dette hendte, bodde vi fem søsken hjemme. Den yngste var bare halvannet år gammel. Vi hadde ingen stor villa, men bodde i en leiegård hvor vi hadde ett rom og kjøkken.
Les mer (14.12.2017)
Drammen og Mjøndalen:
To menigheter ble til én

Søndag 3.  januar slo DFEF-menighetene i Drammen og Mjøndalen seg sammen til én menighet.
– Sammen er vi sterkere og bedre rustet til å plante nytt, sier forstander Vidar Aronsen. I lag med medpastor Kjell Ohldieck og et stort team av ledere vil DFEF Drammen satse stort på barne- og ungdomsarbeid.


Les mer (05.1.2016) 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif