Misjon

De første misjonærer med bakgrunn i De Frie Evangeliske Forsamlinger reiste ut i misjonenstjeneste i 1910. I dag har DFEF misjonsarbeid i 15 land og har 18 misjonærer i tjeneste. DEFF er en trosbasert misjonsorganisasjon hvor den enkelte misjonær selv er ansvarlig for sitt eget underhold. På de neste sidene finner du informasjon om det enkelte misjonsland og alle våre misjonærer.

 Nyhetsbrev 4 - 2019
Da var årets fjerde nyhetsbrev på plass dette distribueres pr e-post i løpet av helgen.
Les mer (30.11.2019)
Nyhetsbrev 3 - 2019
Da var årets tredje nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (24.8.2019)
Sommerstevnet 2019
Sommerstevnet 2019 - 10.-14. juli på Solstrand Sammen som en stor familie
Les mer (06.5.2019)
Referanseutvalgs - møtet
DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.

Les mer (06.5.2019)
Nyhetsbrev 2 - 2019
Da var årets andre nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (01.5.2019)
MISJONSKONFERANSE 2019
New Life Ministries Norge har den store glede å invitere til misjonskonferanse 24.-26. Mai som arrangeres i Elvebyen Familiekirke i Drammen. Dette blir en konferanse full med misjonsinspirasjon og informasjon.
Les mer (18.2.2019)
Julehilsen
Julehilsen fra Misjons og Hjemmeutvalget

Vi vil takke alle våre venner, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og fellesskap i året som snart ligger bak

Les mer (20.12.2018)
Hilsen fra Nytt Håp
Et nytt år går mot slutten og et nyhetsbrev om det viktige arbeidet Nytt Håp står i Brasil er skrevet. 
Les mer (19.12.2018)
DFEFs Referanseutvalg
DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17:
Les mer (25.11.2018)
DFEFs bistandsarbeid
Helge Nupen er ansatt som ansvarlig for DFEFs bistandsarbeid og jobber med oppfølging av prosjektet vårt i Swaziland. I tillegg har vi søkt om oppstart av et nytt prosjekt i India, og håper å få dette godkjent fra januar 2019.
Les mer (06.10.2018)
NYTT KONTOR - NY ADRESSE - NYTT TELEFONNUMMER
Fra 1.oktober 2018 flytter MHU inn i kontorfellesskap med Pinsebevegelsen i Oslo.

 


Les mer (29.9.2018)
Besøk av MHUs leder eller andre fra MHU
Det nyvalgte MHU er så heldige å være besatt av representanter hvor de fleste har stor og lang erfaring og kompetanse som forkynnere, veiledere, og menighetsledere. Dette ønsker vi skal komme menighetene dirkete til gode.
Les mer (28.9.2018)
Nettløsning og design er levert av Kréatif