Vidar og Kjersti AronsenTjenesten vår: Vi ble i 1991 utsendt som misjonærer fra De Frie Evangeliske Forsamlinger i Drammen. Mjøndalen og Sande. Underveis har vi blitt velsignet med fire herlige unger. Erna-Karin, Mathias, Mona og Malin. Fra 199193 var vi i Sri Lanka og fra 1993-2007 i Japan., hvor vi hadde vår tjeneste ved Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri. I 2007 flyttet vi til Norge hvor vi nå har base. Vi er fortsatt knyttet til bibeltrykkeriet, som ved hjelp av det ypperste og raskeste av trykkmaskiner produserer bibler til alle verdens hjørner. Bibeldistribusjon og hjelp til husmenigheter u Kina er en annen viktig del av vår tjeneste. I tillegg kommer oppsynsansvar med DFEF`s misjonsvirksomhet i India.

Utfordringen vår: Mange titalls millioner kristne i verden har ikke sin egen Bibel. Kina, hvor trolig 50-60 millioner kristne er uten en bibel, er vårt hovedsatsingsområde. Oppdraget vi er betrodd er overveldende. Ved Guds nåde, og i takknemlighet til Ham får vi gjennom bibeltrykkeriet være med å spre Guds ord til millioner av mennesker hvert eneste år. Takk for at du vil be for oss å stå sammen med oss i tjenesten.


Juni 2011
Nyhetsbrev fra fam. Aronsen
Les en oppdatering fra familien Aronsen Nyhetsbrevet kan i sin helhet lastes ned som en PDF fil.
Les mer (11.7.2011)

Fakta om...

Kjersti og Vidar Aronsen 
Anchersens vei 33
3043 DRAMMEN
E-post Vidar: vidar@gol.com
E-post Kjersti:aronsen@gol.com
Tlf. 32 83 39 33
Vidar Mob. 452 78 650
Kjersti Mob. 454 00 708

Kasserer:
Hanne Falk Gabrielsen
Eventyrveien 40 
3055 KROKSTADELVA
Bank 6138 06 24345     
Mob. 420 14 985
 

Nettløsning og design er levert av Kréatif