ForkynnereUnder årets sommerstevne har vi sørget for å sette sammen en god miks av forkynnere både fra vår egen bevegelse, og gjestetalere utenfra. Vi tror alle forkynnerne vil være med å på å gi de fremmøtte en del av himmelen, gjennom sin forkynnelse. 
Forkynnere på sommerstevnet 2012
Rachel Hickson
Rachel Hickson er en av gjestetalerne under sommerstevnet 2012. Hun deltok også på forkynner- og lederkonferansen til stor velsignelse.
Les mer (04.3.2012)
Forkynnere på Sommerstevnet 2012
Roald Lidal
Roald Lidal har tjenestegjort 41 år i Japan. I 33 av disse årene har de fungert som øverste ledere for Nytt Livs Lys trykkeriet. Roald brenner for misjon og vil ta oss med på en reise hvor misjon og behovet for evangeliets utbredelse står i sentrum.

Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på Sommerstevnet 2012
Hanna Marie Hoel
Hanna Marie Hoel representerer DFEF Omsorgsrådet når hun stiller seg frem som forkynner under årets sommerstevne. Hennes tema vil være: "Ett sinn og samme tanke" 
Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på Sommerstevnet 2012
Stefan Salomonsson
Stefan Salomonsson skal være hovedtaler under SOMMU 2012 som er ungdommens sommerstevne. Han vil også delta undervisning å en av tematimenen i hovedstevnet.
Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på Sommerstevnet 2012
Hans Martin Skagestad
Hans Martin Skagestad er en flott representant for den yngre generasjon av forkynnere som vokser opp i DFEF. Han evner å både inspirere og utfordre med sin forkynnelse.
Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på sommerstevnet 2012
Terje Rygh
Terje Rygh er Bibellærer og underviser på flere bibelskoler, samtidig er han også en elsket bibellærer og forkynner rundt omkring i DFEF sine menigheter.
Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på sommerstevnet 2012
Berner Solås
For de fleste innen DFEF er Berner Solås en velkjent person etter sine over 30 år som misjonær for bevegelsen i Argentina.
Les mer (03.3.2012)
Forkynnere på Sommerstevnet 2012
Irene Langåker
Irene er mor til 4 barn og venter nr. 5 til høsten. Hun er gift med Jan Andre og i sammen står de i en spennende misjonstjeneste i Argentina
Les mer (02.3.2012)