Askim Frie Misjonsmenighet
Roald Amundsens v. 1,
1831 ASKIM
Bank: 3000 17 55246
E-post: post@misjonskirken-askim.no
Hjemmeside: www.misjonskirken-askim.no 
Tlf. 69 88 23 24

LEDERTEAMET
Rune Fridell,
Anders Østbys vei 3,
1808 ASKIM
E-post: rune@fridell.no
Mob. 91 56 33 26

PASTORER
Rune Fridell
Anders Østbys vei 3, 1808 ASKIM
E-post: rune@fridell.no
Mob. 91 56 33 26

Jonas Tangen Trøgstadveien 122, 1814 ASKIM
E-post: jonas_tangen@hotmail.com
Mob. 414 40 240

BETANIA BARNEHAGE
Elin Bergendahl
Bjørklundv. 33,
1807 ASKIM
E-post: barnehagen@misjonskirken-askim.no
Tlf. 69 88 76 44 – Mob. 404 10 771

SØNDAGSSKOLE
Ester Draumås
Osloveien 112,
1815 ASKIM
E-post: ester@malika.no
søndagsskolen@misjonskirken-askim.no 
Mob. 920 83 898

JUNIOREN - Fredag kl. 17.30
Jonas Tangen
Trøgstadveien 122, 1814 ASKIM
E-post: jonas_tangen@hotmail.com
Tlf. 41 44 02 40

MISSION YOUTH - Fredag kl. 19.30
Jonas Tangen Trøgstadveien 122, 1814 ASKIM
E-post: jonas_tangen@hotmail.com

SØSTERMISJON
Solveig Bjerkeng
Museumsveien 2,
1807 ASKIM
Tlf. 41 44 02 40
Tlf. 69 88 24 14

Møte søndag kl. 11.00

 
Nettløsning og design er levert av Kréatif