I Norge


Vis DFEF - KART i et større kart
Korsets Seier
Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF.
Les mer (27.11.2018)
Sommerstevnet og Landsmøte 2019
DFEFs Sommerstevne 2019 blir på Solstrand i uke 28, fra 10. til 14. juli.
DFEFs Landsmøte er lagt til fredag 12.juli kl.14.00.

Les mer (25.11.2018)
MHU besøker menigheter.
Første helgen i november besøkte MHUs leder Kjell Ohldieck sin gamle hjemmemenighet Betel i Volda.
Les mer (25.11.2018)
DFEFs Referanseutvalg
DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17:
Les mer (25.11.2018)
Nyhetsbrev 2
2. utgave av nyhetsbrev er i løpet av kort tid på vei ut i postkassene til dere som tidligere abonnerte på DGB. Alle vi har registret mail til har allerede fått dette tilsendt pr epost. Vi vil i løpet av kommende uke også publisere en del av artiklene her på websiden. 
Les mer (21.11.2018)
VELKOMMEN TIL LED19
«JESUS SYNLIG - FORVANDLER MENNESKER, FORANDRER SAMFUNN» det er tema for LED19, Vi tror at også årets konferanse blir inspirerende og viktig for landets menigheter. Dette skal en rekke gode forkynnere være med å sette fokus på, og vi håper mange ledere velger LED19. Varmt velkommen!
Les mer (24.10.2018)
DFEF på LED Agder
En stor delegasjon fra DFEF på LED Agder.


Les mer (15.10.2018)
DFEFs bistandsarbeid
Helge Nupen er ansatt som ansvarlig for DFEFs bistandsarbeid og jobber med oppfølging av prosjektet vårt i Swaziland. I tillegg har vi søkt om oppstart av et nytt prosjekt i India, og håper å få dette godkjent fra januar 2019.
Les mer (06.10.2018)
Avtale med Hermon Forlag
DFEF har inngått en avtale med Hermon forlag denne gir gode fordeler for DFEFs menigheter som velger å bruke Hermon direkte. Informasjon skal være sendt menighetene direkte fra Hermon Forlag.
Les mer (05.10.2018)
GDPR
Det har kommet nye regler for personvern i Norge, dette er noe også vi i DFEF må innordne oss etter. Flere menigheter har etterspurt hjelp for hvordan man skal håndtere dette. Vi har vært så heldige at vi har fått tilgang på en god veiledning som er utarbeidet av Pinsekirken i Sandvika. De har gjort et godt arbeid som nå generøst deles med menighetene i Pinsebevegelsen og i DFEF i Norge
Les mer (03.10.2018)
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif