Kontakt oss

Det Gode Budskap 

Skinnenevegen 236
3178 Våle
Telefon: 33 06 54 56  


              

Redaksjon:

Redaktør:
Oddwin Solvoll
Mob: 970 26 449       
E-post: dgb@dfef.no  


Journalist:
Stig-André Lippert
mob: 916 09 212

Epost: stigandrelippert90@gmail.com


Det Gode Budskap er et organ for 
Bladet kommer ut den 15. i hver måned.
Bladet kan bestilles på tlf. 33 06 54 56, eller pr. epost til: tina.celand@dfef.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif