Nyhetsbrev 1 - 2019 Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post.  Les mer
Julehilsen Julehilsen fra Misjons og Hjemmeutvalget

Vi vil takke alle våre venner, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og fellesskap i året som snart ligger bak
Les mer
Korsets Seier Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF. Les mer
Sommerstevnet og Landsmøte 2019 DFEFs Sommerstevne 2019 blir på Solstrand i uke 28, fra 10. til 14. juli.
DFEFs Landsmøte er lagt til fredag 12.juli kl.14.00.
Les mer
MHU besøker menigheter. Første helgen i november besøkte MHUs leder Kjell Ohldieck sin gamle hjemmemenighet Betel i Volda. Les mer
DFEFs Referanseutvalg DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17: Les mer
Nyhetsbrev 2 2. utgave av nyhetsbrev er i løpet av kort tid på vei ut i postkassene til dere som tidligere abonnerte på DGB. Alle vi har registret mail til har allerede fått dette tilsendt pr epost. Vi vil i løpet av kommende uke også publisere en del av artiklene her på websiden.  Les mer

Nyhetsbrev 1 - 2019
Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (20.2.2019)
Julehilsen
Julehilsen fra Misjons og Hjemmeutvalget

Vi vil takke alle våre venner, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og fellesskap i året som snart ligger bak

Les mer (20.12.2018)
Korsets Seier
Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF.
Les mer (27.11.2018)
Sommerstevnet og Landsmøte 2019
DFEFs Sommerstevne 2019 blir på Solstrand i uke 28, fra 10. til 14. juli.
DFEFs Landsmøte er lagt til fredag 12.juli kl.14.00.

Les mer (25.11.2018)
MHU besøker menigheter.
Første helgen i november besøkte MHUs leder Kjell Ohldieck sin gamle hjemmemenighet Betel i Volda.
Les mer (25.11.2018)
DFEFs Referanseutvalg
DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17:
Les mer (25.11.2018)
Nyhetsbrev 2
2. utgave av nyhetsbrev er i løpet av kort tid på vei ut i postkassene til dere som tidligere abonnerte på DGB. Alle vi har registret mail til har allerede fått dette tilsendt pr epost. Vi vil i løpet av kommende uke også publisere en del av artiklene her på websiden. 
Les mer (21.11.2018)
NYTT KONTOR - NY ADRESSE - NYTT TELEFONNUMMER
Fra 1.oktober 2018 flytter MHU inn i kontorfellesskap med Pinsebevegelsen i Oslo.

 


Les mer (29.9.2018)
Til Det Gode Budskaps abonnenter
Som abonnenter på Det Gode Budskap har dere betalt abonnementspris for hele året, kr. 650,-. Dere har bare fått 7 nummer av bladet, og ikke 11 som dere har betalt for. I tillegg vil dere får to nyhetsbrev i år, et sendes ut på papir og epost i disse dager. Neste utgave kommer i november sammen med utsendelse av «Misjonskalenderen 2019».

 


Les mer (27.9.2018)
Til DGBs lesere og DFEFs menigheter:
Etter at Det Gode Budskap kom i sin siste magasinutgave i i august, har MHU og administrasjonen jobbet mye med å finne gode løsninger og gode kommunikasjonskanaler.
Les mer (27.9.2018)
Frivillige i fokus før Sommerstevnet

– I fjor samlet vi 70-80 medarbeidere til en kveldssamling dagen før stevnet startet. Også i år vil vi vise at vi setter pris på alle de frivillige medarbeidere, forteller hovedkomiteen for Sommerstevnet 2018.


Les mer (17.4.2018)

Det Gode Budskap er et organ for 
Bladet kommer ut den 15. i hver måned.
Bladet kan bestilles på tlf. 33 06 54 56, eller pr. epost til: tina.celand@dfef.no
Nettløsning og design er levert av Kréatif