Nyhetsbrev 3 - 2019 Da var årets tredje nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post.  Les mer
Sommerstevnet 2019 Sommerstevnet 2019 - 10.-14. juli på Solstrand Sammen som en stor familie Les mer
Referanseutvalgs - møtet DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.
Les mer
Nyhetsbrev 2 - 2019 Da var årets andre nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post.  Les mer
Nyhetsbrev 1 - 2019 Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post.  Les mer
Julehilsen Julehilsen fra Misjons og Hjemmeutvalget

Vi vil takke alle våre venner, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og fellesskap i året som snart ligger bak
Les mer
Korsets Seier Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF. Les mer

Nyhetsbrev 3 - 2019
Da var årets tredje nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (24.8.2019)
Sommerstevnet 2019
Sommerstevnet 2019 - 10.-14. juli på Solstrand Sammen som en stor familie
Les mer (06.5.2019)
Referanseutvalgs - møtet
DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.

Les mer (06.5.2019)
Nyhetsbrev 2 - 2019
Da var årets andre nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (01.5.2019)
Nyhetsbrev 1 - 2019
Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
Les mer (20.2.2019)
Julehilsen
Julehilsen fra Misjons og Hjemmeutvalget

Vi vil takke alle våre venner, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og fellesskap i året som snart ligger bak

Les mer (20.12.2018)
Korsets Seier
Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF.
Les mer (27.11.2018)
Sommerstevnet og Landsmøte 2019
DFEFs Sommerstevne 2019 blir på Solstrand i uke 28, fra 10. til 14. juli.
DFEFs Landsmøte er lagt til fredag 12.juli kl.14.00.

Les mer (25.11.2018)
MHU besøker menigheter.
Første helgen i november besøkte MHUs leder Kjell Ohldieck sin gamle hjemmemenighet Betel i Volda.
Les mer (25.11.2018)
DFEFs Referanseutvalg
DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17:
Les mer (25.11.2018)
Nyhetsbrev 2
2. utgave av nyhetsbrev er i løpet av kort tid på vei ut i postkassene til dere som tidligere abonnerte på DGB. Alle vi har registret mail til har allerede fått dette tilsendt pr epost. Vi vil i løpet av kommende uke også publisere en del av artiklene her på websiden. 
Les mer (21.11.2018)

Det Gode Budskap er et organ for 
Bladet kommer ut den 15. i hver måned.
Bladet kan bestilles på tlf. 33 06 54 56, eller pr. epost til: tina.celand@dfef.no
Nettløsning og design er levert av Kréatif