Nord-Norge

Sopperogården:

en oase i lappland

Dersom du kjører gjennom riksvei 45 en gang, er det vel vært og stanse en natt for å oppleve dette flotte stedet som drives av våre herlige trossøsken i Soppero.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (16.8.2011)På riksvei 45, som er den raskeste veien å kjøre fra sør til nord, langt oppe i lappland i Kiruna kommune passerer man Øvre Soppero. Her har en liten pinsemenighet bygd opp et overnattings og konferansesenter integrert med sitt eget menighetslokale. De lokale medlemmene i menigheten gjør en stor dugnadsinnsats for at Sopperogården skal kunne være åpen hele året.

Sopperogården er satt sammen av forskjellige enheter som til sammen danner en flott helhet. Kreativiteten og den kunstneriske utsmykningen har vært stor. I underetasjen på den delen som rommer overnattingsrom og stue og lignende har alle vegger ut mot korridoren blitt kledd ut med fasader som små hus, slik at man har følelsen av å begi seg rundt i en liten by. Hver enkelt dør inn til de forskjellige rom er unike og ser ut som en ytterdør til et vanlig hus. De forskjellige rom har også fått reklameskilt som ”skomakeren”, ”kurvmakeren”, ”tømmermannshuset” osv.

Kirkebygningen heter ”den gode hyrdes kirke”. Denne kirken har tidligere tjent som kirke i Helsingborg. Den ble kjøpt på rot, tatt ned i seksjoner og fraktet til Soppero, for så å bli bygd opp igjen der.  Når du åpner døren til kirkerommet, blir du overført til fjellet. Utsmykningen er inspirert av naturen i Nordskandinavia. Under de høye fjelltoppene og ved et fjellvann, sitter en gruppe mennesker og lovsynger Skaperen. Du hører fjellvannet som risler fra kalkkilden fysisk renne som en bekk ned i dåpsbassenget. Et gammelt kors som har vært preget av tiår med Subarktisk klima, er satt opp på kanten av fjellet. Over deler av dåpsbassenget står det et gammelt laftet tømmerhus som tjener som omkledningsrom for dåpskandidatene. Det er en helt unik utsmykking som man betrakter i denne kirken.

Dersom du kjører gjennom riksvei 45 en gang, er det vel vært og stanse en natt for å oppleve dette flotte stedet som drives av våre herlige trossøsken i Soppero.Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif