Revisord

Revisord v. Knut Østby

NY STIFTELSESLOV

Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng.


NY STIFTELSESLOV
Knut Østbye

Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng. Artikkelforfatteren er revisor og partner i et statsautorisert revisjonsfirma i Oslo-området og har selv erfaring fra menighetsarbeid i DFEF i Oslo.En del menigheter og evangeliske virksomheter har administrativt ansvar for legater, fond eller stiftelser. Alle slike ”formuesmasser” reguleres av Lov om stiftelser, og det kan derfor være nyttig å kjenne til noen av de viktigste endringene i ny stiftelseslov, som ble vedtatt 15.06.2001.

En viktig endring er at tilsyn fra fylkesmennene nå skal erstattes med et sentralt Stiftelsestilsyn, og ikrafttredelse av loven venter bare på at dette tilsynet blir etablert, sannsynligvis fra 01.01.2002.

Ved opprettelse av nye stiftelser skal det nå være en grunnkapital på minst kr 100.000. Begrunnelsen for dette ligger i forståelsen av hva en stiftelse er; nemlig ”en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell…eller annen art”. Dette vil avskjære muligheten for nye stiftelser som ikke har noen særlig formue, men som var ment for å drive (f eks) en evangelisk virksomhet, som vi kjenner noen eksempler på.

En annen viktig bestemmelse er at den eller de personer som har overført formuesverdier som grunnkapital til stiftelsen, eller nærmeste familie, ikke kan utgjøre styret alene. Dersom styret bare består av to personer, kan slike ”nærstående” heller ikke være styrets leder.

Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for vedkommende at man må anses å ha en særlig personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Ved f eks spørsmål om egen lønn må man derfor fratre styrebehandlingen.

Det er ingen plikt for ”gamle” stiftelser til å ha den lovbestemte minimums grunnkapitalen som nevnt ovenfor, men disse vil ha en overgangstid på to år for å meldes til Stiftelsestilsynet,  samt oppfylle lovens krav til vedtekter, styresammensetning mv.

La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. - Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.

Knut ØstbyePrint artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif