Revisord

Revisord v. Knut Østby

NY REGNSKAPSPLIKT FOR STIFTELSER

Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng.Knut Østbye NY REGNSKAPSPLIKT FOR STIFTELSER
Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng. Artikkelforfatteren er revisor og partner i et statsautorisert revisjonsfirma i Oslo-området og har selv erfaring fra menighetsarbeid i DFEF i Oslo.
Aktuelle sider:

F.o.m. 01.01.2000 ble alle stiftelser, legater, fond osv regnskapspliktige etter den nye regnskapsloven. For de av dere som har organisert forkynnervirksomhet gjennom en stiftelse, antar jeg at dette har medført en del ”overraskelser”.

Regnskapslovens regler må følges både m.h.t. regnskapsføring og utarbeidelsen av selve årsregnskapet. Resultatregnskap og balanse må settes opp etter lovens spesifikasjon og dessuten må det utarbeides noter til regnskapet. Disse må i det minste beskrive hvilke regnskapsprinsipper som er benyttet, opplysninger om gjennomsnittlig antall ansatte, godtgjørelse til styret, daglig leder og revisor.

Videre er det bestemte krav til innholdet i årsberetningen. Styret kan skrive hva det vil for å beskrive virksomheten, så lenge det er korrekt, men styret må iallfall uttale seg om: 1) virksomhetens art og beliggenhet, 2) bekrefte forutsetningen om fortsatt drift, 3) opplysninger om sykefravær og arbeidsulykker, og 4) hvorvidt virksomheten forurenser det ytre miljø.

Artig! Særlig hvis virksomheten ikke gjør annet enn å forvalte ”noen kroner” eller en eiendom. For dem som driver en evangelisk virksomhet gjennom en stiftelse kan det virke både krevende og nærgående å gi ”personlige opplysninger” om sykestatistikk og egen lønn!

Både årsberetning og årsregnskap skal underskrives av hele styret. Dette tydeliggjør at det er hele styrets ansvar, - og det er altså ikke nok at bare styreleder undertegner.

Alle stiftelser med en forvaltningskapital på minst kr 50.000 errevisjonspliktige, og det betyr at en registrert eller statsautorisert revisor skal revidere årsregnskapet og årsberetningen.

Er det så nøye? Ja, nytt av året er nemlig at årsregnskap og årsberetning nå må oversendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Denne innsendingsplikten kommer i tillegg til innsendingsplikten til Fylkesmannen. Regnskapsregisteret er et offentlig register hvor alle som ønsker kan bestille kopi av årsregnskapet.

Regnskapslovens siste frist for å fastsette årsregnskapet er 30.06., og deretter er det en innsendingsfrist på én måned. Fra 01.08. påløper et forsinkelsesgebyr på kr 655 pr uke, men denne satsen stiger, slik at etter 6 måneder er gebyret steget til kr 43.885! All erfaring tilsier at selv de ”beste” forklaringer på forsinkelser ved innlevering ikke medfører ettergivelse av forsinkelsesgebyret.

PS: Regnskapsregisteret opplyser at siden innsendingsplikten er ny for stiftelser, vil man ikke ilegge forsinkelsesgebyr dette første året!

La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. - Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif