Revisord

Revisord v. Knut Østby

MERVERDIAVGIFT PÅ PREDIKANTER?

Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng.


Knut Østbye

Aktuelle tips og nyheter for deg som har administrativt og økonomisk ansvar i menighetsarbeidet eller annen frivillig sammenheng. Artikkelforfatteren er revisor og partner i et statsautorisert revisjonsfirma i Oslo-området og har selv erfaring fra menighetsarbeid i DFEF i Oslo.Fra. 1. juli 2001 er det innført generell avgiftsplikt på tjenester i Norge. Før var det slik at bare de tjenester som sto nevnt i loven, var avgiftspliktige. Nå er det omvendt: normalt er entjeneste avgiftspliktig salg, med mindre avgiftsfritak er spesielt omtalt i merverdiavgiftsloven.

Noen predikanter og forkynnere har organisert sin virksomhet gjennom en stiftelse eller som personlig næringsvirksomhet. Jeg tar ikke her opp spørsmålet om forutsetningene for å drive personlig næringsvirksomhet, men legger til grunn at den enkelte næringsdrivende har klarert dette med sin lokale skattemyndighet.

Med dette som bakgrunn blir da spørsmålet: skal den næringsdrivende eller stiftelsen beregne merverdiavgift på sine honorarer?

Det er ikke nevnt noe om unntak for predikanter, forkynnere o l i lov om merverdiavgift. Man må derfor lete etter andre unntak – hvis ikke skal det beregnes merverdiavgift, - og predikanbesøket blir 24 % dyrere for menigheten.

En del viktige områder som er gjort avgiftsfrie i lovteksten gjelder helsetjenester, sosiale tjenester, undervisnings-tjenester og kulturelle tjenester. Det nærmeste jeg kommer forkynnervirksomhet er undervisningstjenester. Undervisning er definert som formidling av kunnskap. Særlig tydelig blir dette når en forkynner har en undervisningsserie over et tema eller avholder et weekendseminar. Men det skal godt gjøres å si at det egentlig er noen forskjell på å undervise et tema på et lørdagsseminar og ”preke” om det samme en søndag formiddag. Jeg mener derfor det er god grunn til å si at forkynnervirksomhet generelt kan sidestilles med undervisning. Hva var det Jesus sa? – ”… og lærer dem å holde….”

Dersom predikanten yter andre tjenester kan det derimot blir spørsmål om avgiftsplikt. Rådgivning er en av de tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av. Man kan hevde at rådgivning i form av sjelesørgeriske samtaler ligner mye på det enkelte helsepersonell utfører. Men her er lovgivningen klar: det er kun offentlig godkjent helsepersonell som går inn under fritaket for helsetjenester.

Konklusjonen må derfor bli at dersom man yter personlig rådgivning – enten overfor enkeltpersoner eller bedrift eller organisasjon – må dette faktureres som en avgiftspliktig tjeneste. Merverdiavgiftslovens alminnelige regler vil da gjelde m.h.t. utarbeidelse og innhold i faktura og bokføring. Hvis næringsvirksomheten omfatter andre tjenester, f eks håndverksarbeid på et menighetslokale, blir dette også avgiftspliktig. I motsatt fall skal slik betaling behandles som lønn.

La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. - Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for menneskerPrint artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif