Korsets Seier

Det har aldri vært tanken at Korsets Seier (KS) skulle erstatte Det Gode Budskap for oss som tilhører DFEF.

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (27.11.2018)KS har en helt annen profil og innhold enn det DGB hadde, derfor kommer MHU til å fortsette å formilde informasjon og nyheter fra DFEF til sine menigheter og tilhørige bl.a gjennom nyhetsbrev som er kommet i sin 2. utgave i disse dager.

Men vi tror at KS er en viktig røst inn i dagen samfunn, som KS redaktør skriver:
Korsets Seier er ukeavisen for hele den kristne pinsefamilien og frikirkeligheten i Norge. Vi har abonnenter i alle kirkesamfunn.

Det våre lesere setter mest pris på med Korsets Seier er vårt konservative bibelsyn og de tydelige og frimodige signalene vi gir om viktige kristne verdier. Vår viktigste agenda er å inspirere til etterfølgelse av Jesus i enkeltmenneskers hverdagsliv til å delta aktivt i å bygge Guds rike gjennom å være en som bygger kirken både hjemme og ute.

Fra januar 2019 vil flere skribenter fra DFEF bli å finne i KS. Dette gjør at DFEFs lesere vil kjenne seg enda mer hjemme med frikirkenorges beste ukeavis. Vi vil derfor anbefale et abonnement på KS.

https://ks-abonnent.no

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Det Gode Budskap er et organ for 
Bladet kommer ut den 15. i hver måned.
Bladet kan bestilles på tlf. 33 06 54 56, eller pr. epost til: tina.celand@dfef.no
Nettløsning og design er levert av Kréatif