Roald og Inga Lidal

Tilbakeblikk på over 40 år i Japan

Mange år har gått, og mye har hendt siden vi først satte føttene på japansk jord den 13. august, 1970.  Vi var unge, uerfarne og viste lite om hva vi gikk til.

Ved Vidar Aronsen
Oppdatert: (25.7.2011)Vi startet livet i Japan som en familie på tre.  Merete var 4 mndr. gammel.  Siden kom Jenny og Rebekka til, og i dag har de alle sine egne familier.  Vi er velsignet med tre svigersønner og  12 barnebarn, og  familien teller dermed  hele 20 personer.

Vår oppgave ble å ta del i et litteraturarbeid som først og fremst var rettet mot Japan.  Det ble  publisert og trykt ulike slag evangeliseringslitteratur for å nå det japanske folk med budskapet om Jesus Kristus.

Fra 1978 av ble vi overgitt ansvaret for Bibeltrykkeriet Nytt Livs Lys.  Det var forøvrig det året vi først begynte med bibeltrykking, og fra den tid og til i dag har Kina vært et hovedsatsingsområde for oss.  I begynnelsen var det bare snakk om noen titusen bibler pr. år, mens det i senere år har dreiet seg om rundt en million bibler for verdens mest folkerike nasjon.

Fra rundt 1990 ble vi også engasjert i bibeltrykking for den tidligere Sovietunionen og for Øst-Europa.  Senere har en rekke land i Sentral- og Sørøstasia kommet til, og fra midten av 1990 tallet begynte vi også å trykke bibler for mange land i Afrika.  Årlig blir det nå trykt 3 – 5 millioner bibler på 25 – 30 språk.

Japan er imiderlid ikke glemt.  Vi har stadig trykt og utgitt mye evangeliseringslitteratur, men  i forbindelse med jordskjelv/tsunamikatastrofen den 11. mars, 2011 har denne del av virksomheten fått et nytt fokus. Til nå har nesten 5 millioner traktater, hefter og nytestamenter/bibeldeler blitt trykt og delt ut via lokale menigheter, og dette arbeidet fortsetter med stor styrke.  Japan trenger i sannhet forbønn i disse dager.

Vi vil også nevne mangaprosjektet.  Etter snart 5 år har nå Biblelens budskap blitt gjenfortalt i fem bøker,  i japanske tegneserieform - manga.  Den første boka er oversatt til 21 språk, og 15 nye er under bearbeidelse.  I alt har noe over 4,5 millioner bøker og hefter blitt trykt og distribuert over hele verden, og vi har aldri før hatt et prosjekt med så mange positive tilbakemeldinger om liv som er blitt berørt og forvandlet.  Denne del av virksomheten krever også mye forbønn og mye midler om flere skal nåes med evangeliet.

Det har vært mange vanskeligheter og problem opp gjennom åra.  Noen ganger har vi ikke sett løsning i sikte, men Gud har alltid vært trofast.  All ære til Ham!  Vi får være med om noe stort – nemlig å hjelpe til med å skaffe bibler til millionene som venter  og å sende evangeliets budskap ut til skarene som lever uten håp og uten Gud.  I dette arbeidet er våre forbedere og støttespillere av uvuderlig stor betydning.  Vi kunne ikke klart det uten dere.  La oss fortsatt stå sammen i tjenesten.Print artikkel Skriv ut artikkelen

Fakta om...

Inga og Roald Lidal 
Matsukazedai 14-3, A806,
Higashi Matsuyama Shi,
Saitama Ken, 355-0055 JAPAN
E-post: lidal@newlifeministries.jp 
Tlf. +81 493 35 06 25

Hjemmeadresse:
5440 MOSTERHAMN
Mob. 948 06 717

Kasserer Jorunn Løklingholm
Øvre Grindheim,
5440 MOSTERHAMN
E-post: jorunn.loklingholm@haugnett.no
Bank 3495 20 41810
Post 0530 31 88349
Tlf. 53 42 61 57
Nettløsning og design er levert av Kréatif