Sør/nord Amerika

- Nytt håp bringer lys i mørket!

Underernærte barn får livsnødvendig hjelp gjennom Nytt Håp i Recife Brasil. Nå drømmer lederen for senteret om å utvide senteret, slik at enda flere kan få hjelp. 


Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (26.8.2011)


Pastor Severino sammen med en av familiene som har fått hjelp.

I en av de verste og mest kriminaliserte slumområdene i Recife er DFEF med om et sosialprosjekt som bringer nytt håp til fattige og underernærte barn. Nytt Håp og menigheten Betel ligger plassert midt i området og er som en frisk oase i all nøden.

Menigheten Betel ligger inne på samme området, og jevnlig blir mennesker frelst her. Sentralt i dette arbeidet står pastor Severino, som nyter stor respekt og er en dyktig leder.

En daglig dusj

Nytt Håp er et todelt prosjekt. Inne på selve menighetssenteret er det underernærte barn fra tre til seks år som får hjelp. Foruten flere måltider, lærer de seg hygiene (barna dusjer hver dag), får litt oppfølging i forhold til lesning og skriving, leker litt og får positiv oppmerksomhet fra dyktige, nasjonale ledere.

På samme tid er det eldre barn som får støtte til skolegang og –materiell. Styret i Norge, hvor Anne Marie Lidal fra Sion Mosterhamn er leder, har besluttet å fase ut denne støtten. De elevene som er inne på ordningen i dag vil få støtte til de har fullført skolegangen. Men ingen nye vil bli tatt inn. Dette skjer for å satse mer og bygge ut tilbudet til de minste barna.

Nytt Håp har et lite område til rådighet, men for en tid tilbake fikk menigheten kjøpt en større nabotomt. Her arbeides det med planer om å få planert ut tomten og sikret denne med gjerder. Håpet er at dette området vil gjøre det mulig å utvikle sosialarbeidet.

- Behovene i området er enorme, og spesielt er det to ting som smerter oss. Barna er knyttet til prosjektet fra de er 3 til 6 år og får etter det ikke noe oppfølging. Dessuten er det flere barn som sårt trenger hjelp, så vår drøm er absolutt å utvikle og utvide prosjektet, sier pastor Severino.

Vil utvide 

Han arbeider for øyeblikket med planer, tegninger og budsjetter for å presentere et prosjekt for vennene i Norge.

- Vi ønsker å utvide lokalet og forbedre fasilitetene til barna som kommer på dagtid, rett og slett bygge opp et dagsenter, som også kan fungere som et menighetsenter. Vi arbeider med å knytte til oss en arkitekt som kan komme med gode løsninger på hva vi trenger. Rent budsjettmessig regner vi med at kostnadene til utbyggingen vil ligge på rundt en halv million kroner, men dette er litt usikkert enda, sier pastoren ærlig.

I forhold til byggingen er det materialkostnadene som er utfordringen.

- Menigheten stiller med rimelig arbeidskraft, og folk fra alle menighetene i området vil delta. Nå er jeg bygningsmester, og en av eldstebrødrene er murer, så vi har folkene vi trenger, sier Severino.

Han har virkelig nød for de som lider, og ønsker også etter hvert  å gjøre noe for alle de som er arbeidsledige.

- Hele 19 prosent er uten arbeid og vi ønsker å starte opp yrkesrettede kurs for foreldre og de eldre barna, men dette er nok litt fram ti tid, sier Severino.

En frihavn

Pastoren er leder for helt unikt sosialt prosjekt, som i stor grad er drevet av nasjonale arbeidere. Eva Standal er med i styret for prosjektet, men er ikke involvert i selve driften. Hjemme i Norge er det en gruppe som virkelig har hjerte for saken og gjennom mange år har tilført store beløp for å hjelpe slumbarna.

Det gjør inntrykk på deg å besøke dette slumområdet og prosjektet. Inne på Nytt Håp har barna en liten frihavn, hvor de kan være trygge og ikke minst oppleve omsorg fra bevisste, kristne ledere. Ute i slummen er det hver natt uheldige episoder, og ofte blir folk drept.

Sammen med pastor Serverino, en eldstebror og Geirr Standal får Geir Myhra og undertegnede en omvisning i slummen. Vi blir berolighet av at bandittene skjuler seg på dagtid, men blir rystet over å møte mennesker fra menigheten som lever i frykt og under trusler fra bandittene.

I dette mørket er det fantastisk å møte lysbærere som Pastor Severino, som i kjærlighet bringer ut Guds ord og skape lys og håp. 


DENNE ARTIKKELEN ER HENTET FRA PAPIRUTGAVEN AV DET GODE BUDSKAP. 
Print artikkel Skriv ut artikkelen

Fakta om Amerika
Amerika er landmassene mellom
Atlanterhavet i øst og Stillehavet
i vest bestående 35 uavhengige
stater samt 16 avhengige
territorier.

Amerikas flateinnhold er rundt
42 millioner km².

Sør-Amerika er et kontinent som stort
sett ligger på den sørlige halvkule.
Det strekker seg fra grensen til Panama
 og de sørligste øyene i Karibia i
nordvest og nesten helt til
Antarktis i sør.
Sør-Amerika grenser til Stillehavet i
vest og Atlanterhavet i øst.

Det finnes i alt 12 selvstendige
stater i Sør-Amerika.

Som en del av Amerika, er Sør-Amerika
oppkalt etter Amerigo Vespucci
som var den første europeeren til
å antyde at Amerika ikke var østindia,
 men en ny verden ukjent for europeerene.

Sør-Amerika har et areal på
17 840 000 km², eller nesten
 3,5 % av jordklodens overflate.
 Befolkningstallet er anslått til å
være mer enn 371 millioner  (2005).
Sør-Amerika ligger arealmessig på
en fjerdeplass etter Asia, Afrika og
Nord-Amerika.

 Befolkningsmessig ligger den på
en femteplass etter Asia, Afrika,
 Europa og Nord-Amerika.

Sør-Amerika strekker seg fra
Mellom-Amerika i nord og nesten
 til Antarktis i sør.


Nettløsning og design er levert av Kréatif