Misjon

Harald og Lisbeth Bjerkeng

Månedsbrev Mai 2011

Jeg tror at usikkerheten etter jordskjelvet 11. mars har påvirket enkeltmennesker over hele Japan. De mange etterskjelvene og skadene ved atomkraftverket bare forsterker denne usikkerheten. 


Oppdatert: (10.6.2011)Jeg våger å påstå at de fleste japanere og utlendinger som er boende i Japan har stilt seg selv et eller flere av disse spørsmålene: ”Hva er det som virkelig er viktig i livet?”, ”Er det en framtid for meg?”, ”Hvor er jeg på vei?” og ”Hva er meningen med livet?” Som  kristne og Jesus-troende kan vi peke på han som er vår fremtid og håp, og som gir livet mening. Hans vilje er at ingen skal gå fortapt.  Siden jordskjelvet har  Nytt Livs Lys jobbet hardt for å hente inn hjelp og midler til trykking av bibler og evangelisk litteratur som skal deles ut gratis til menigheter over hele Japan.  Vi kaller det ”Hope for Living”. Etter å ha sendt ut tidligere eksempler på de forskjellige trykksakene er vi nå i full gang med å sende avgårde større kvanta med evangelisk litteratur. Det er vår bønn at menighetene og enkeltmennesker over hele landet skal gripe denne muligheten til å spre de gode nyhetene.  
 
Selv om vi er veldig opptatt med ”Hope for Living” har vi ikke glemt det enorme behovet for bibler i verdens mest folkerike nasjon. Faktisk  har mulighetene de siste månedene overgått vår evne til å trykke og sende, dette fordi det ikke er nok midler tilgjengelig.  
   
Vennligst fortsett og be for dette arbeidet. Millioner av troende venter med stor lengsel etter å kunne holde sin egen bibel i hendene.

Personlig 

Benjamin arbeider hardt med skolearbeidet. På grunn av jordskjelvet 11. mars og ulykken ved atomanlegget i Fukushima ble skolen stengt i flere uker. For å klare å komme igjennom pensumet er alle fridager utenom helger inndratt. I tillegg har de forlenget skoleåret med et par dager.  Derfor ble Kyoto turen som nesten gikk i vasken, et deilig avbrekk.  Grytidlig den 27. april tok de Shinkansen sydover. Etter et tettpakket program var de tilbake sent på kvelden den 28. april. I etterkant måtte de lage en utklippsbok fra turen.  

14. mai var det japansk bryllupsfeiring for Iwaoka og Emiko. Seremonien og middagen foregikk i lokalene til ”Biblical church” i ikke langt fra Ekoda stasjon. Iwaoka  er tildaglig nestleder på trykkeriet.   Lørdag 21. mai hadde Benjamin bedt med seg tre av sine kamerater på en dagstur til FujiQ. FujiQ er en fornøyelsespark som ligger ved foten av Mt. Fuji. Det ble en fin dag, på tross av et par uheldige omstendigheter. Både bilhavari og en litt for nær kontakt med bilen foran var ingredienser på turen.  

Se hele nyhetsbrevet her. Bjerkeng May 2011.pdf


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif