Misjon

NYTT KONTOR - NY ADRESSE - NYTT TELEFONNUMMER

Fra 1.oktober 2018 flytter MHU inn i kontorfellesskap med Pinsebevegelsen i Oslo.

 


Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (29.9.2018)Fra 1.oktober 2018 flytter MHU inn i kontorfellesskap med Pinsebevegelsen i Oslo.

Vår nye postadresse blir:

DFEF Misjons og Hjemmeutvalget 
Postboks 7007 St. Olavs plass 
0130 Oslo

Besøksadresse:

Pilestredet 27 G
0164 Oslo

Tlf. 409 20 205  E-post: post@dfef.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif