Misjon

Besøk av MHUs leder eller andre fra MHU

Det nyvalgte MHU er så heldige å være besatt av representanter hvor de fleste har stor og lang erfaring og kompetanse som forkynnere, veiledere, og menighetsledere. Dette ønsker vi skal komme menighetene dirkete til gode.

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (28.9.2018)MHUs leder er disponibel for oppdrag i menighetene både som forkynner, veileder og underviser. Dette ønsker MHU skal være et gratis tilbud til de menighetene som ønsker besøk fra MHU, eller som har spesielle behov for veiledning, hjelp eller forkynnelse. Allerede har MHUs leder flere forespørsler fra menigheter som ønsker både veiledning, hjelp og forkynnelse/undervisning.

For kontakt: ohldieck@dfef.no - tlf. 474 55 336.

Turid Dahl er også åpen for å besøke menighetene, også Turid har lang og bred erfaring og kan bidra på de fleste felt i enhver menighet.

For kontakt: turbras@yahoo.no - tlf. 941 53 741Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif