Misjon

Til Det Gode Budskaps abonnenter

Som abonnenter på Det Gode Budskap har dere betalt abonnementspris for hele året, kr. 650,-. Dere har bare fått 7 nummer av bladet, og ikke 11 som dere har betalt for. I tillegg vil dere får to nyhetsbrev i år, et sendes ut på papir og epost i disse dager. Neste utgave kommer i november sammen med utsendelse av «Misjonskalenderen 2019».

 


Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (27.9.2018)Vi vil selvsagt betale tilbake det vi skylder, til de av dere som ønsker det. Det dere ikke får levert varer for, har vi regnet ut til å være kr. 200,- Om dere ønsker dette tilbakeført kan dere sende en melding til tina.celand@dfef.no , eller tlf. 409 20 205 om dette, og vi vil tilbakeføre pengene så snart vi kan. Skulle dere derimot ønske å la dette går som en gave til Misjons og Hjemmeutvalgets arbeid, ville det selvsagt være svært kjærkomment, og vi vil være takknemlige for det.

 

Fra og med 2019 vil nyhetsbrevet «Det Gode
Budskap» bare komme digitalt. Det vil da formidles på vår nettside, på e-post til de vi har
adresser til, og via Facebook. Ønsker du som tidligere abonnent på DGB å få dette nyhetsbrevet etter nyttår trenger vi en e-post adresse å sende det til.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif