Misjon

Satser på langsiktige teltkampanjer i Brasil

Misjonærene Eva og Geirr Standal tar Guds ord på alvor, og utvider teltpluggene i Brasil. 

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (27.9.2016)Eva og Geirr Standal vil være i Norge ett år for å styrke kontakten med norske menigheter. Evangeliseringskampanjer med telt kan planlegges herfra. Han beregner to turer ut for å delta i løpet av året.

Den 6. august landet misjonærene Eva og Geirr Standal i Norge for å bli her et år. Sønnen David på tre år var og med, og overrasket ved å snakke kav finnmarking.

– Han er et tydelig bevis på hvem som prater mest hjemme, ler Geirr. Han vil gjerne presentere evangeliseringskampanjene han arrangerer i Brasil rettet mot de fattige i innlandet – det store tørkeområdet.

Fattig tørkeområde

– Det er langs kysten de store byene er. Her er det og mange evangeliske kristne. Fra Recife, hvor vi har holdt til, og rett vestover er det 170 mil med få og små byer og landsbyer. Området er så enormt at det likevel gjelder flere titalls millioner innbyggere. Her er det mye tørke, som gjør at folk er fattige. Det er mye nød og analfabetisme, informerer han. – En annen sak er at det er stor utflytting fra tørkeområdet. For å få høyere utdanning, for å få jobb må man flytte til kysten. Det gjør også menighetsplanting utfordrende, sier han.

De siste årene har Geirr hatt en visjon om å nå disse områdene med evangeliet. Sist han var i Norge fikk  han sponsorer slik at han fikk kjøpt møtetelt og ellers utstyr til teltmøter. Han er oppglødet etter å ha hatt fire kampanjer i år. Han ser utfordringer i å få menighetene til å samarbeide. Man har lett for å konsentrere seg om sitt eget arbeid og egne prosjekter. Skal disse store områdene nås, må flere gå sammen, mener han og presenterer sin visjons to målsettinger.

– Første mål er å plante nye menigheter eller hjelpe menigheter som sliter. Det andre er å skape samarbeid mellom CIBI-menighetene, underretter Geirr. CIBI er det fellesskapet av baptistmenigheter DFEF har valgt å samarbeide med i Brasil.  

Forsøkskampanje i Hellige Josef

I fjor høst kunne Geirr gjøre innkjøpene. Et stort brasilianskprodusert telt uten vegger med plass til 350 personer, lys, lyd og sceneutstyr ble innkjøpt. I januar – midt på sommeren – hadde de den første «forsøks-kampanjen», kaller han det, ca. 40 mil unna, i byen Hellige Josef av Egypt.
– Vi måtte lære oss å sette opp teltet og prøve oss litt fram hvordan dette skulle foregå. Det viste seg å vekke stor oppsikt. Det var ikke vanskelig å samle barn etterpå. Etter kampanjen, som bare varte en god langhelg, hadde vi lært en god del og var godt fornøyde. Kampanjene består av tre hovedområder. Før det første er det viktig å få tak i barna. Man inviterer dem til samling på formiddagen hvor de får caps, godteri og små premier. De bruker ikke ord som møte, men sier det er gratis samling for barn med spørsmål og premier og at man vil fortelle historier fra Bibelen. Ivrige barn er god reklame for kampanjen, mener Geirr. Den andre delen kampanjen retter seg mot er helse. For mange er det lang reisevei å komme til lege og tannlege. Det har kampanjeteamet med seg.

De måler blodtrykk, sukkerinnhold i blodet og holder undervisning for mennesker som er i faresonen. Hvis de oppdager alvorlig sykdom, kan de få litt førstehåndsmedisiner, men blir henvist videre til undersøkelse eller behandling.

Sykdom og relasjonsbygging

– Brasilianerne er kostelige når det gjelder snakk om sykdom. Mens vi er tause om hva vi lider av, stiller de seg i kø og snakker høyt og åpent om egen og andres sykdommer. Etter hver blir alle godt orientert om hvem som feiler hva, smiler Geirr, som medgir at man får god kontakt med befolkningen på denne måten. Medhjelpere som registrerer personer i køen, passer på å orientere om møtene på kvelden. Kampanjens tredje del er tradisjonell evangelisering hvor vi går fra dør til dør. De bruker et skjema de har utarbeidet og spør om de kan foreta en undersøkelse. De spør om familien, hvor mange som bor der, er i arbeid og om religion. Folk i Brasil er pratsomme. De elsker slike spørsmål. Så får de orientering om hva kampanjen går ut på og invitasjon til møte. De blir og spurt om de ønsker besøk av menighetens pastor. 

– Disse skjemaene får pastoren overrakt. Det gir en god oversikt. I siste kampanje fikk pastoren adresser på 60 personer som ønsker personlig besøk av ham. Tenk hvilken mulighet. Dette er relasjonsbygging, slår Geirr fast. Han poengterer at de ikke ser etter raske resultater. Å plante og bygge menighet er langsiktig arbeid, selv om de er der kort tid om gangen. Derfor er relasjonen viktig.
Alvorlig økonomisk krise

– Siden kampanjene er basert på menighetens frivillige, er det kun i sommerferien, januar, karneval i februar, påskeferien i april, St. Hans midt i juni og vinterferien i juli at vi kan holde kampanjer. Nå har vi hatt fire kampanjer og folk er oppglødde. Mange har alt meldt seg på til fremtidig innsats, forklarer han.

Om økonomien i disse kampanjene forklarer Geirr at de ikke er spesielt kostbare. Alt personal fra medarbeidere til leger og tannleger er frivillige. Menigheten må bekoste transport og mat for sine hjelper. Videre er det noe utgifter til drift av bil og telt. Men det er ikke store beløpene, forsikrer Geirr. Han er opptatt av at ting skal driftes lokalt så det ikke går i stå om han forlater landet. Mange i Norge kjenner til tiltaket Nytt Håp rettet mot slumbarna i Recife. Nybyggingen har tatt lenger tid enn beregnet på grunn av det økonomiske uføret landet kom i etter at Dilma Rousseff ble innsatt som president. Hver år er landets budsjett overskredet med 5-600 milliarder reis (ca. 1500 mrd NOK). Det har brakt landet inn i en alvorlig økonomisk krise, som også rammer vårt byggeprosjekt, opplyser Geirr. 

Nyankommet til Norge har familien etablert seg i en leilighet og ble søndag 21. august ønsket velkommen sompastorfamilie i Misjonshuset, Moss. Stillingen er i 50 prosent og Geirr skal besøke andre DFEF-menigheter resterende tid.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif