Misjon

DFEF satser i Swaziland


De Frie Evangeliske Forsamlinger har vært engasjert i misjon i Swaziland fra 1911. De norske misjonærene er borte, men budskapet forkynnes fremdeles.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (22.5.2011)Et av DFEFs eldste misjonsland er det lille afrikanske kongedømme, Swaziland. Det var dit Peder Evenstad reiste da Herren kalte ham ut i misjons tjeneste i 1911. Det skulle imidlertid gå enda et par år før han kunne etablere et selvstendig arbeid på Edwaleni misjonsstasjon. I dag, snart 100 år senere, er det fortsatt full virksomhet på dette stedet og mange andre steder i sør Swaziland, som et resultat av det budskap Evenstad og hans mange etterfølgere både fra DFEF i Norge og nasjonale medarbeidere har fått bringe.

De norske misjonærene er borte. Men budskapet forkynnes fremdeles, evangeliet om verdens Frelser, Jesus Kristus . Tidene har forandret seg, menneskene likeså. Men Jesus er den samme. Den ”Frie” forsamlingen, FECF med ”Church Board” i spissen ønsker fremdeles at evangeliet i ord og gjerning skal bringes ut til swazier i alle aldere, gjennom deres virksomhet. DFEF i Norge har gitt løfte om at de vil støtte vennene i Swaziland så langt de makter, også i fravær av nordmenn.

Som kjent, er Swaziland havnet i en særdeles vanskelig situasjon, pga HIV/AIDS epidemien som har rammet dette og mange andre afrikanske land. Derfor har DFEF engasjert ”på nytt” i swaziland siden 2002. Undertegnede har vært med å etablere virksomhet som har blitt et viktig bidrag i kampen mot HIV/AIDS i Swaziland. Til prosjekt arbeidet får vi NORAD midler via vårt medlemsskap i Bistandsnemnda(BN). Disse midler kan imidlertid ikke brukes i det øvrige menighets og misjonsarbeide. Tradisjonelt har slike midler kommet via de misjonærer som til enhver tid har oppholdt seg og virket i landet. Når misjonærne ”ble borte”, har også midlene til å drive virksomhet, uteblitt. De nasjonale hadde ikke fått opplæring til å administrere virksomheten, ei heller midler til å opprettholde den relativ store bygningsmasse, særlig på de såkalte misjonsstasjonene som de ble etterlatt. Kirkene og skolene levde(og lever) sitt eget liv og fungerer noenlunde tilfredsstillende pr. dag.

Ved årsskifte 2007/8 fikk MHU en gledelig overraskelse, eller snarere, svar på bønn. En arv som stammer fra predikant Julius Sørensen, som i sin tid også virket en kort periode i Swaziland/Sør Afrika, dukket opp. Dette er en betydelig sum som er øremerket DFEF misjonsvirksomhet i Swaziland. Vennene i Swaziland(v/Church Board)har satt opp en prioriteringsliste av ønsker og behov. Øverst på listen står et møte telt. Dette er allerede kjøpt inn, samt en liten lastebil som kan frakte teltet rundt til de stedene de ønsker å virke.

Et byggeprosjekt er også under planlegging. Dette skal bli et kombinert menighets og konferanse senter, på Bethesda, Nhlangano. Offer/gave inntektene i swazi menighetene er små og dekker ikke en gang lønn til evangelister og pastorer. Et konferansesenter m/bl.a ”coffee-shop” er tenkt å kunne bli et inntektsinnbringende prosjekt som kan generere midler inn i FECF virksomhet i fremtiden. For å realisere dette prosjektet er de avhengig av økonomisk støtte utenfra. Til fase en i prosjektet, (planlegging, arkitekt tegninger med mer) er midler fra ”Sørensen arven” overført. Men forutsetningen for å kunne fullføre prosjektet er at vi får ”sponsorer” til dette, altså et betydelig økonomisk støtte, utenom det DFEF v/MHU rår over pr.idag. Kostnadsberegningen til byggeprosjektet beløper seg til ca 2mil. NOK. Dersom dere som leser dette har noen tips og råd å gi i denne sammenheng, så setter vi stor pris på å høre fra deg. Ta gjerne kontakt med misjonskontoret, evt. direkte med undertegnede, eller MH

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif