Misjon

Mai 2011

Månedshilsen

Misjonærene Borghild og Eddie Bakke sitt nyhetsbrev for Mai.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (22.5.2011)Tiden flyr fort, og nå har vi allerede lagt påsken bak oss for i år. Fremdeles ligger en del av våren og hele sommeren foran oss. Her nede på Europas sørligste punkt på fastlandet, kan også vi merke at kveldene er blitt lysere.  Enda har ikke varmen skikkelig begynt, og våren har vært utrolig regnfull. Det er første året vi er her nede, at der ikke er snakk om vannmangel. Og når de varme luftmassene fra Afrika og Sahara møter den litt kjøligere luften fra nord, da blir det de rene elektriske stormene over Middelhavet, og regnet kommer ikke ned i dråper, men i strømmer fra himmelen.

Menighetene : Når det gjelder strømmer av velsignelser fra Gud, så opplever vi det i menighetene vi betjener.
Også når det gjelder barnearbeidet. I februar begynte vi med spesielle barnemøter rettet mot barna i nærområdet av menigheten i

Marbella. Målet er å samle 30 nye barn før sommeren på disse møtene. I dag har vi ca. 22 stk., så målet er ikke uoppnåelig.
San Pedro.: Også i menigheten i San Pedro er der en stor iver for å vinne sjeler. Der er bønn og faste hver lørdag fra kl 10-14 , samt utdeling av traktater . Vennene møter ellers trofast til bønnemøtene i begge menighetene.

Også i Guaro fortsetter husmøtene, og også der planlegges evangelisering med å gå ut i gatene for å snakke med folk, invitere til møtene, og gi dem en traktat med Guds ord.
Vi takker så hjertelig den enkelte for all forbønn og støtte, og ønsker dere Guds rike velsignelse over liv og tjeneste. Takk for at dere vil være med å be for arbeidet videre framover..
Selv om vi har en flokk med ivrige arbeidere, vil vi minne om Herrens Ord:
Mat. 9.37-38 : Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor Høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

MVH Borghild og Eddie, Misjonskonto:3030 2338651

http://bakke-spaniamisjon.blogspot.com/

mail: borghildeddie.bakke@gmail.com

Telf.Hus: 0034-952 90 48 24 mob. : 0034-670 43 93 85Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif