Misjon

Svend Svendsen på Sri Lanka:

Preker ikke Guds ord, men trykker det

Han preker ikke, og kaller seg arbeidsmisjonær. Svend Svendsen har funnet sin plass på bibeltrykkeriet i Sri Lanka. For tiden besøker han menigheter i Norge.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (18.11.2014)


Svend er gift med singalesiske Roshini som driver eget veveri. Her lager hun renning til nytt stoff.

Svend Svendsen snirkler seg fram med stødig hånd i trafikken mellom tunge lastebiler, mennesker, bikkjer og et hav av tuctuc-er. I en frihandelssone er Svendsen misjonsarbeider på trykkeriet New Life Literature.

– Nå har jeg bodd her i over 11 år og trives veldig godt. Jeg er takknemlig til Herren for tjenesten jeg får være en del av. Det kjennes godt å trykke Guds ord i store opplag og sende det rundt i verden, forklarer Svend Svendsen.

I tillegg til arbeidet er også familien noe som binder Svend til øya. I 2005 traff Svend singaleseren Roshini, en enke med to barn.

– Det gikk en tid hvor vi ble kjent med hverandre. Men da vi først bestemte oss, gikk det fort. Vi ble forlovet i oktober og giftet oss i desember. Da kom også foreldrene og søsknene mine hit, beretter Svendsen.

I 2008 fødte Roshini en datter. Svend Svendsen har i dag en familie med tre jenter: Nethmi (15), Sithma (13) og Elizabeth (5). Roshini driver et veveri med åtte ansatte.

Arbeider med data

– Forklar hva arbeidet ditt på trykkeriet går ut på.

– Primæroppgaven min på trykkeriet har med data å gjøre. Jeg har ansvar for at alt som har med IT på bedriften å gjøre, fungerer. Det har med lokalt nettverk, databasen og helt ned til den enkelte maskin å gjøre. Jeg utfører også en del brukerveiledning på en del av programvaren vi bruker, forteller misjonsarbeideren. – I det siste har jeg også fått en del oppgaver med filer vi får inn for trykk, såkalt prepress, eller på norsk, førtrykksavdelingen.

– Det er alltid spennende å se en digital fil ta form, så kommer trykkplata og det endelige resultatet i papirformat, forteller Svend.

– Hva er dine visjoner for det videre arbeidet på trykkeriet?

– Mine visjoner handler om det som har med data å gjøre. Jeg ønsker at det skal være best mulig og oppdatert til enhver tid. IT er et sentralt verktøy. Dersom det på noen måte stopper opp, vil det hindre resten av arbeidet på trykkeriet. Med en god IT-pakke kan vi få gjort en best mulig jobb for Herren.

En del av misjonsbefalingen

Svend forteller at han også brenner for trykkeriets hovedoppgave, å trykke og formidle Guds ord. Han oppfatter seg som en del av misjonsbefalingen – å spre ut Guds ord til alle tungemål.

– Dere opererer med store opplag her ved trykkeriet. Hvis en bok i Norge blir trykket i 5.000 eksemplarer, er det bra. Her er tallene noe større.

– Ja. Vi har nylig trykket 3,3 millioner Markus-evangelier som skal til India. 200.000 komplette bibler trykkes nå for å bli sendt til Kina. Vi har også trykket 200.000 arabiske bibler. Men at noen opplag er store, betyr ikke at vi neglisjerer mindre ting. Nylig trykte vi Det nye testamente i 500 eksemplarer på minoritetsspråket nukomano på Papua Ny-Guinea. Det er en stamme på 500 personer som snakker dette språket, så behovet er ikke større. For første gang fikk de Guds ord på sitt språk. Det tente oss, og vi var glade for å få dette oppdraget, sier Svendsen.

Arbeidsmisjonær

Svend Svendsen opplever å ha et kall til å gjøre det arbeidet han gjør på trykkeriet. Han har sagt til sin menighet i Norge, Betel, Volda, at så lenge de ønsker det, skal han stå i dette arbeidet. Men han er også åpen for at en lokalt tilsatt kunne gjort jobben – til en rimeligere lønn.

– Jeg er en arbeidsmisjonær. Jeg preker ikke. Men jeg lever som kristen i et buddhistisk land og vitner om Gud med mitt liv. I tillegg gjør jeg en jobb som produserer Guds ord til store deler av verden. Det er jeg tilfreds med, avslutter misjonsarbeider Svend Svendsen.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif