Misjon

Månedshilsen for April fra Bakke i Spania

"I menighetene forberedes det nå til dåp i neste mnd. Alle kandidatene får først en innføring i hva det vil si å bli døpt, ut fra Guds ord" forteller Bakke

Oppdatert: (09.5.2014)

Nettløsning og design er levert av Kréatif