Misjon

NATICC gjør noe med volden.

Det er ingen tvil om at etableringen av NATICC GBV prosjektet skjedde i rett tid i et samfunn der GBV og andre former for vold er sterkt utbredt» står det å lese i evalueringsrapporten som nylig ble offentliggjort.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (08.5.2014)


Faksimile fra en av de nasjonale aviser i Swaziland. Daglig finner man lignende historier.

I over 100 år har DFEF hatt en tilstedeværelse i det naturskjønne kongedømmet Swaziland. Swaziland ligger helt sør i Afrika, med grenser til Sør Afrika og til Mosambik. Landet har i dag en befolkning på 1. 3 millioner innbyggere.

Etter at de siste misjonærer fra DFEF forlot Swaziland har DFEF fortsatt sitt engasjement i landet gjennom vår søsterkirke FECF. I samarbeid med FECF har DFEF etablert NATICC, som en NGO (non govermental organisastion) i landet. NATICC har i over 10 år drevet med informasjonsarbeid rundt tematikken HIV/aids i et land hvor så mye som 25 % av befolkningen kan være smittet av sykdommen. I 2012 etablerte NATICC et nytt prosjekt hvor problematikken relatert til GBV (Kjønnsrelatert vold) er tematikken det jobbes med

NATICC prosjektet er i all hovedsak finansiert av bistandsmidler fra NORAD distribuert via paraplyorganisasjonen Digni. I tillegg bidrar DFEF med 10 % egenandel. Med bakgrunn i det strenge regelverk som følger med det å motta offentlige bistandsmidler har NATICC bestilt en ekstern evalueringsrapport, halvveis i prosjektperioden. Dette er et obligatorisk krav fra NORAD og dokumentet som nå er et resultat av denne evalueringen er et offentlig dokument som blir sendt til NORAD.

I forbindelse med offentliggjøringen av evalueringsrapporten var et team fra DFEF på besøk i Swaziland, sammen med Kristian Larsen fra Digni. Gjennom en ukes besøk i prosjektet fikk Dignis og DFEF sine representanter et godt innblikk i tankegangen og arbeidsmetodikken som NATICC har. Mye av NATICC sitt arbeid handler om å jobbe preventivt med informasjonsarbeid angående problematikken vold i hjemmet. Dette gjøres gjennom besøk i lokalsamfunn, samtaler med høvdinger og politikere, og gjennom besøk i kirker og på skoler. I tillegg har NATICC også en avdeling som bistår med konsultasjon og veiledning for mennesker som har vært utsatt for vold.

I rapporten som ble fremlagt fremgår det at tematikken som NATICC jobber med er veldig relevant i forhold til de utfordringer som Swaziland opplever rundt dette tema. Rapporten sier følgende:

«Kjønnsrelatert vold (GBV) er et av de kritiske områdene og bekymringer i Swaziland, som først og fremst berører kvinner og barn. Ca. 1 av 4 kvinner i Swaziland opplever psykisk vold som barn. Blant 18-24 åringer har 9% utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 18 år. Gjennom en kvinnes livstid, vil ca. 1/3 oppleve en eller annen form av seksuelt overgrep.»  

Dette er også noe man får bekreftet hver dag når man leser de lokale aviser. Det er ikke en dag uten at det står flere artikler om voldtekt, konemishandling, drap av ektefeller og andre saker relatert til vold mellom kjønnene eller i forhold til barn.

Samtidig med at evalueringsrapporten gir prosjektet tommel opp for det som allerede gjøres, kommer den også med mange anbefalinger til hvordan NATICC i fremtiden bør jobbe for å utvide sitt arbeid til også å inkludere nye arbeidsmetoder. Det handler blant annet om opprettelse av krisesenter, geografisk utvidelse av prosjektet, opprettelse av regionskontor, faglig utvikling av de ansatte, opprette juridisk bistand til ofrene etc. etc. Listen er stor og behovene for denne typen bistand enda større.

DFEF har derfor besluttet at vi i samarbeid med FECF i Swaziland, ønsker å søke forlengelse av det eksisterende prosjektet med 5 nye år med støtte fra NORAD slik at vi kan fortsette det arbeidet som allerede er i gang, samt utvide med mye aktiviteter og områder slik at vi kan være med på å skape en forskjell i Shiselweni distriktet i Swaziland i forhold til problematikken vold i hjemmet/mellom kjønnene.

 

Sitat fra rapporten:

«The Royal Swaziland» politiet bekreftet at de mangler kapasitet til å håndtere GBV saker på egen hånd og at NATICC har bistått med å tilby rådgivning og en rekke henvisninger har blitt gjort fra politiet til NATICC.

NATICC har et fantastisk stab og en meget dristig personell, som ikke bare er kvalifisert for de ulike stillinger, men også er svært opptatt av å sikre at de lykkes.

NATICC har hatt en positiv innflytelse på de utsatte. De som har oppsøkt NATICC har fått deres liv forandret, og opplever at de ikke lenger er ofre, men sterke overlevere. En kvinne sier: «Jeg er fri, glad og klarer meg selv. Hvis det ikke hadde vært for NATICC ville jeg ha vært død. Jeg var syk og stresset, da jeg hørte om NATICC og oppsøkte disse. Siden den gang har jeg fått hjelp og lever jeg godt sammen med min familie.»

Evalueringsrapporten kan lese i sin helhet her.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif