Misjon

Starter kafé i Argentina

l høst reiste Anita og Jan Bjarne Skrøvje til Argentina for en ny misjonsperiode sammen med sønnen Jan Levi. De planlegger å bli der lenge og starte kafedrift i menigheten.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (23.2.2014)


Anita og Jan Bjarne Skrøvje reiste i høst til Argentina sammen med sønnen Jan Levi.

– Denne gangen reiser vi ut for å bygge kafé i byen El Mollar. Dette har vi snakket om i ganske mange år og forberedelsene er klare, så nå er det bare å sette i gang, forteller Jan Bjarne Skrøvje. Sammen med kona Anita og sønnen Jan Levi reiste han i høst til Argentina

 Starter kafé

Det er i andre etasje på lokalet til menigheten Libertad y Vida en Jesucristo (Frihet og liv i Jesus Kristus) at kafeen skal etableres. Skrøvje regner med at når kafedriften kommer i gang vil det kunne bli et overskudd som menigheten kan bruke til evangelisering og menighetsplanting i fjellene. Han forteller om et sterkt katolsk system, som han kaller det, som medfører at evangeliske kristne ikke får leie lokaler for å etablere seg. Hvis det derimot er snakk om en liten kafevirksomhet vil ingen være imot det. Slik kan de få etablert seg og etter hvert starte kristen virksomhet i flere landsbyer, mener Anita og Jan Bjarne.

Menigheten i El Mollar er på ca. 60, 70 medlemmer. De driver et godt ungdomsarbeid og stadig kommer nye ungdommer til. De fleste i menigheten er sesongarbeidere som reiser ned på slettene og deltar i innhøstingen gitte tider på året. Det de tjener på dette må de prøve å drøye i tiden uten arbeid. Det medfører også at menighetens inntekt ikke er så god. De klarer ikke å lønne egen pastor, men betaler selv vedlikehold på huset, bilen og strømregningen.

– Vår drøm er å starte kafé i El Mollar. Når den har kommet i gang kan vi gjøre det samme i andre landsbyer, sier misjonæren.

 Blir lenge

– I begynnelsen av vårt misjonsengasjement var vi ute i lengre perioder på to, tre år. Jeg var i Argentina i seks år på rad, forteller Anita. – Nå er vi innstilt på å være i Argentina en lengre tid for å bygge, etablere og starte driften av menighetskafeen. Dette er noe vi vil ha opp å gå før vi tenker på å vende hjem igjen.

– En pekepinn på tidsperspektivet kan være at vi har leid ut huset vårt i Norge og sagt at de kan regne med å ha det i hvert fall i fem år, svarer Jan Bjarne.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif