Misjon

Julen 2013

Julehilsen fra May-Lise og Gunnar Standal

Tenk at profeten Jesaja sin profeti skulle bli til slik velsignelse også for oss som lever i dag.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (14.12.2013)For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes 9:6   

Tenk at profeten Jesaja sin profeti skulle bli til slik velsignelse også for oss som lever i dag. Vi har i sannhet all grunn til å takke ham som kom for å gjøre oss mennesker til etterfølgere og oppleve noe av alt dette som ble både skrevet og sagt om ham. 

I skrivende stund er May-Lise og jeg vel sytti mil inne i landet for å ta oss av en menighet. Pastoren måtte forlate den for en tid siden da sønnen måtte ha spesiell behandling og legehjelp. Vi blir her i noen uker og støtter opp under menigheten. Siden vi kom ut har vi vært med på flere ekteskap og ledersamlinger. Lederskapet her ute har bedt oss om å jobbe spesielt rettet i mot menighetsledere med familie. Og vi har merket at her er det et stort behov til stede for sjelesorg og mentor tjeneste blant dem. Det kjennes også godt å få være med i denne omsorgstjenesten. Responsen har vært veldig fin. Ellers er det Recife som er vårt utgangspunkt for arbeidet i denne landsdelen. Rundt om i stor-Recife er det blitt mange menigheter og vi har en stor arbeidsmark her.  

Vi merker spesielt savnet av våre kjære og familien som er i Norge under høytiden som nå kommer. Men vi er glad vi har Eva og Geirr med barnebarnet David i nærheten. Julaften blir det å feire sammen. Julemiddagen er vi ikke helt i mål med ennå, pinnekjøtt blir det i alle fall ikke… 

Må han som kalles: Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste rikt velsigne Julen og høytiden som ligger foran. Takk for forbønner og gaver til misjonsarbeidet vi får være med om her ute.  

Hilsen 

May-Lise og Gunnar     

Mailadr: gunnarsstandal@hotmail.no         

Kasserer Turid og Finn Oddvar Rygh Austadv. 70, 3034 Drammen Tlf.32 81 06 60 Bank: 5140 05 39425 
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif