Misjon

Klippen Vea

Misjonsprosjekt: Bibler til Kina

Klippen Vea har besluttet å sette fokus på Bibler til Kina: Deres mål er å samle inn 100 000 kroner i 2013

Ved www.klippenvea.no
Oppdatert: (25.4.2013)

DFEF har i flere ti år støttet et spesielt bibelarbeid rettet mot Kina og andre land med store bibelbehov. Like utenfor Tokyo i Japan er DFEF med å støtte et stort misjonstrykkeri. Helt fra begynnelsen har misjonærer fra Norge og DFEF vært innvolvert i dette arbeidet, og det har vært naturlig å gi støtte til dette arbeidet ved jevne mellomrom.
Hundretusener av Mangabibler er sendt til Nigeria og Afrika.

Hundretusener av Mangabibler er sendt til Nigeria og Afrika.

Trykkeriet trykker hovedsakelig bibler til Kina, men har også store forsendelser til Afrika og andre land i Asia. Blant annet trykker de bibler for Nord Korea.

Mye av biblene til Kina blir fysisk bært inn av frivillige medarbeidere, og distribuert ut over hele Kina. Et eget kontor har nær kontakt med kristne ledere inne i Kina og får dermed distribuert biblene til de stedene det er størst behov. Nå er det slik at 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda, langt borte fra de mest kjente og store byene. Men landsbygda i Kina kan gjerne defineres som en by med 3-4 millioner innbyggere.

I dag regner en med at det kan være så mange som 80 – 120 millioner evangeliske kristne i Kina. Fortsatt er litt over 90 prosent av befolkningen ikke kristne, og behovene for bibler er enormt. Per i dag klarer en ikke å dekke behovene blant de som er kristne.

Det er et offentlig, godkjent trykkeri i Nanjing som trykker bibler. Men mye av deres produksjon går utenlands. Det er også offentlige, godkjente menigheter i mange av byene, som er proppfulle av mennesker. Men det er stort sett eldre mennesker du treffer i disse menighetene. Det er nemlig forbudt å dele evangeliet med folk under 18 år.

DFEF samarbeider tett med hva du kan kalle «undergrunnskirken», uregistrerte menigheter som er spredt over hele landet. Tusenvis av unge evangelister reiser fra sted og sted og forkynner evangeliet. Og folk blir jevnlig tillagt menigheten.

Bibeltrykkeriet i Japan mistet i fjor en stor bidragsyter og støttespiller i forhold til bibler til Kina, noe som har skapt store økonomiske utfordringer for trykkeriet. Ja, det har i perioder vært nærmest tomt for bibler å bære inn i landet.

Et glimt fra trykkeriet i Japan. Herlig å se masse papir bli til bibler.

Et glimt fra trykkeriet i Japan. Herlig å se masse papir bli til bibler.

For å støtte denne viktige virksomheten har Klippen besluttet å sette fokus på å samle inn 100 000 kroner i 2013. Allerede er vi godt i gang, og over 10 000 kroner er overført til trykkeriet. Vi over 60 tok opp et offer til arbeidet for en tid tilbake og fikk inn over 11 000 kroner. Det er flere prosjekter på gang for å få inn penger, på samme tid som menighetens tilhørige oppmuntres til å være med.

For hver bibel som bæres inn i Kina, uttaler flere misjonsorganisasjoner at 5 til 10 kinesere blir frelst. En bibel til 13 kroner får dermed enorme ringvirkninger og du kan med små midler være med å bygge flere menigheter i Kina.

Hvordan kan jeg være med?

Med en fast overføring på 130 kroner hver måned, er du med å bidra med 10 bibler.    Får vi 10 givere som er med på dette, gir det 100 bibler i måneden. 100 givere vil gi 1000 bibler, og vi vil uten problemer oppnå målet med 100 000 kroner.

Du kan gi din gave til følgende kontonummer: 3361.07.50996

Misjonsgruppen i menigheten har planer om flere arrangementer framover, og forhåpentligvis vil dette være med å skaffe mye midler til bibler.

Pastoren har produsert et hefte om De Åndelige Nådegaver. Disse vil bli solgt for 50 kroner, og hele beløpet vil i sin helhet gå til Bibler til Kina.

Vi håper at ungdommene, Royal Rangers og barnearbeidet også vil bli innvolvert. Det er allerede klart at minior og juniorleiren i Liarvåg vil sette fokus på bibelbehovet i Kina og ta opp en kollekt til arbeidet.

Vi kan være med å be om at Jesus vil åpne dører for bibeltrykkeriet til nye samarbeidspartnere og givere. Et spesielt bønneemne er å be om at trykkeriet kan gjøre døgnkontinuerlig drift – noe som vil bidra med at de kan trykke opp til 4-5 millioner årlig til Kina.

Besøk av misjonær Roald Lidal

Inga og Roald Lidal har 40 år bak seg som misjonærer i Japan.

Inga og Roald Lidal har 40 år bak seg som misjonærer i Japan.

Søndag 12. mai klokken 19.00 får Klippen besøk av misjonær Roald Lidal. Han har i over 40 år virket som misjonær ved trykkeriet, og har dyp kjennskap til de kinesiske kristne sin situasjon i Kina. Han er en fantastisk kommunikator og dette møtet anbefaler vi på det varmeste. Det vil selvsagt i møtet bli tatt opp et offer til bibelmisjonen og prosjektet: Bibler til Kina.

Tur til Kina

18. – 28. oktober 2013 vil Klippen være med på en tur til Hong Kong og Kina, og selv være med å bære bibler inn i Kina. Vil vil også få møte kinesiske kristne og få innblikk i deres hverdag. Selvsagt vil det også bli tid til å være turist og få en smakebit av land og kultur.

Ta initiativ

Tenner dette misjonsprosjektet en ild i ditt indre? For en tid tilbake var det en bror i menigheten som fikk hjerte for saken og på kort tid fikk være med å samle inn 50 000 kroner. Kanskje kan du være med å gjøre noe? Har du en ide? Taler Gud til deg?

Ta kontakt med pastoren (Leif Frode: 48 00 35 20) for en idemyldring.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif