Misjon

Pastor Edgardo Ruiz i Argentina:

Løftet ut av fattigdom

Pastor i San Jose, Edgardo Ruiz, var fattiggutten som ble hjulpet ut av fattigdom. Nå vil han gi tilbake ved å tjene Gud.Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (20.3.2013)


Alicia og Edgardo Ruiz er glade for at deres fire barn er aktive i menigheten. Yngstemann var ikke til stede da bildet ble tatt.

– Lønn fra menigheten? Jeg har jo mitt inntektsgivende arbeid, svarer Edgardo Ruiz, pastor i menigheten Jesus la Verdad, Jesus er sannheten, i San Jose, Argentina. Edgardo snakker meget godt engelsk og var en de få jeg kunne intervjue på argentinaturen uten tolk.

I menigheten er det mellom 50 og 60 personer. Det er møter fire ganger i uken.

Vant til enkle forhold

San Jose ligger i nærheten av storbyen Tucuman. Ruiz er imidlertid vant til små og enkle forhold.

– Jeg kommer fra småbyen Los Sarmientos med rundt 6.000 innbyggere. Jeg vokste opp i en fattig familie og denne byen var hele min verden, forteller Edgardo.

Han forklarer at i Argentina er det slik at hvis du er fattig er det vanskelig å komme seg ut av fattigdommen. Moren var skilt og faren alkoholiker. Hun var en av de første som søkte frelse da virksomheten startet opp i Los Sarmientos. Edgardo var en dyktig skolegutt. Etter obligatorisk skolegang var Edgardo klar for å begynne i lære som elektriker. Om noen år kunne han kanskje få jobb som montør.

– Jeg var en av de aktive ungdommene i menigheten og trivdes i miljøet der. En dag kom misjonær Berner Solås til meg og spurte om jeg kunne tenke meg å studere videre.

Dette hadde ikke Edgardo engang vurdert. Uten penger var det en umulig tanke.

– Noen vil gjerne betale for deg, sa misjonæren.

Åtte kvinner betalte skolegang

Slik var det at fattiggutten flyttet til storbyen Tucuman og begynte på universitetet. Han har med seg et Det gode budskap fra 1993 med historien om ham og åtte unge kvinner i Norge som gikk sammen for å betale skolegangen.

– Det var dyrt, for de måtte betale både hus, mat og bøker. Det er helt utrolig at noen på den andre siden av jorden vurderte å påta seg en slik utgift, sier Edgardo hoderystende. Nå vil han gi tilbake ved å tjene Gud.

Da unggutten begynte på universitetet hadde han en bratt lærekurve.

– Da jeg begynte å studere engelsk startet jeg på null. Jeg hadde ikke engang basiskunnskapen, da landsbyskoler ikke underviser i engelsk. Ingen av barna der kommer til å studere videre likevel. Det var et mirakel at jeg i det hele tatt kom i gang, forteller Edgardo Ruiz, som stadig gjentar at han er takknemlig til dem som hjalp ham økonomisk i denne perioden.

Stadig eksamener

Edgardo forteller om skolesystemet i Argentina og at han nå er personalleder for sin avdeling på skolen i tillegg til å undervise i engelsk. Selv om han har klart å klatre opp på rangstigen kan han ikke slappe av nå. Hvert tredje år må han bestå en eksamen for å bevise at han fortsatt har kunnskapen og videreutvikler seg.

– Arbeidet blir aldri mitt. Klarer jeg ikke å hevde meg i teten er det rett ut, smiler han forsiktig.

Ved siden av arbeidet, er det i menigheten Edgardo engasjerer seg. Sammen med kona Alicia Gabriela har de fire barn. Den eldste på 19 år, studerer nå engelsk og musikk på universitetet. Alle barna er aktive i menigheten og i lovsangen. Det setter Edgardo stor pris på.

– Mitt største ønske er å bli ledet av Gud, tilkjennegir han og gleder seg over at det er framgang i menigheten.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif