Misjon

Hong Kong

Familien Lidal Aarenes

Kamilla , Arild og barna reiser i juli til Hong Kong for 1 års tjeneste, for å være med i bibelspredningen til Kina

Ved Fra Sion Mosterhamn sin hjemmeside
Oppdatert: (02.7.2012)

De skal ha sin tjeneste ved Life Courier Internasjonal (LCI) som er en del av Bibelmisjonen Nytt Livs Lys sin virksomhet i Hong Kong.

LCI har en oppgave : å ta bibler til Kina. Her  venter flere titalls millioner kristne kinesere på å få sitt eget eksemplar av Guds ord. Det anslås nå at 130 millioner kinesere er frelst. Hver bibel som kommer inn i Kina, vet vi resulterer i enda flere brødre og søstre der.

Familien Lidal Aarenes består av Arild, Kamilla, Isak,  Mari, Leon og Ella.

Dette er en stor glede for menigheten  Sion, og vi  er veldig takknemlig for at Kamilla og Arild med familie vil gi ett år til denne tjenesten i Hong Kong. Vi ser på det som en viktig forlengelse av arbeidet ut fra bibeltrykkeriet i Japan, og den rike tjeneste Inga og Roald Lidal er en del av.

Ønsker du å gi en gave til arbeidet: Kontonr.3520 65 46458 v/ kasserer Kristian Innvær

Husk å være med å be for familien og arbeidet!http://sionmoster.no/index.cfm?oa=content.display&con=264 Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif