Misjon

Bakke i Spania

MÅNEDSHILSEN FOR MARS- 2012

Vi har hatt en innholdsrik mars-måned, med mye besøk fra Norge, og store ting har skjedd. Sjeler er blitt frelst og vi har vært med om to dåpshandlinger. 

Ved Bakke
Oppdatert: (25.3.2012)Kjære venner, Guds fred.

Jer 29:11   For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Jeg vil gi dere Framtid og håp. Er noe verden lengter etter ,så er det nettopp det. Tenk så godt å vite at dette kan alle få hos Jesus.

Vi har hatt en innholdsrik mars-måned, med mye besøk fra Norge, og store ting har skjedd. Sjeler er blitt frelst og vi har vært med om to dåpshandlinger.

Arne og Berit Gundersen har vært med på møtekampanje i Ojén, og han talte  på møtene i Marbella, og San Pedro. På alle tre stedene fikk vi merke Guds nærvær, og mange var framme til forbønn, både til frelse og andre behov. Herren er den samme i dag som før, og Han frelser syndere også i Spania. Vekkelsestonene lydde ut både i tale og sang.

Amund Sævland og Sigurd Helland (91 år) fra Moi besøkte oss også denne mnd. Sigurd, som står bak de tre trailerne med møbler og klær som vi har fått til prosjektet Sions Berg, hadde et stort ønske på sine gamle dager. Det var å få komme til Spania og SE bruktbutikkene som gir arbeidsplasser til Jenny og til Celia. På bildet under ,ser vi når Sigurd skal bli døpt i Middelhavet.

Søstermisjonen fra Ebeneser Byremo, besøkte oss også denne mnd. De var 18 stk med stort og smått, og de var alle til rik velsignelse. Den eldste var 80 år, og den yngste var 10 mnd. Vi hadde bl.annet en rundtur i fjellene, og besøkte Pizarra. På bildet til venstre er vi utenfor hjemmet til Manuela, der vi hadde husmøter i flere år.

Så vil vi takke den enkelte av dere, for all forbønn og støtte, og ønsker dere Guds rike velsignelse over liv og tjeneste. Takk for at dere vil være med å be for arbeidet videre framover..

Selv om vi har en flokk med ivrige arbeidere, så vil vi minne om Herrens Ord:

Mat. 9.37-38 :  Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få.  Be derfor Høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

MVH Borghild og Eddie,       Misjonskonto:3030 2338651
http://bakke-spaniamisjon.blogspot.com/     

  mail: borghildeddie.bakke@gmail.com

Telf.Hus: 0034-952 90 48 24      mob. : 0034-670 43 93 85Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif