Misjon

Brasilreise

DFEF sine fotspor i Brasil

En delegasjon fra DFEF sitt misjons- og hjemmeutvalg har vært på reise i Brasil for å se det arbeidet bevegelsen har i dette store landet.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (10.2.2012)

I tillegg til å delta på den store konferansen som var lagt til det samme stedet som Erik Johnsson først kom, fikk også delegasjonen besøkt de steder i Brasil hvor DFEF fortsatt er aktive med misjon. I løpet av 7 dager besøkte delegasjonen tre steder, fløy over store deler av Brasil, og kjørte over 2000 km. i bil. Her fikk vi gå i, og identifisere de fotspor som våre misjonærer har lagt igjen etter seg. Det var flotte spor å følge.

Første stopp på reisen var i Mogi das Cruzes hvor Turid Dahl Stokkland driver arbeidet «Livets tre». Livets tre er et dagsenter hvor ca. 200 barn kommer hver dag og får mat, leksehjelp, undervisning i praktisk og teoretiske fag, samt forkynnelse av Guds ord. Barn kommer fra slummen som ligger i nærheten av senteret. Barna blir hentet med buss. Vi hadde lest og hørt om dette arbeidet før vi reiste, men ble alle like overrasket over hvor mye større arbeidet er enn det vi hadde forestilt oss. Det er 15 mennesker ansatt i prosjektet.

Senteret holder til i samme lokaliteter som den lokale CIBI menighet som Turid også har startet. Menigheten består av ca. 60 personer. Lokalene bygges nå ut slik med spiserom til ca. 200 personer, samt storkjøkken og verkstedbygning. Utbygningen er kostnadsberegnet til ca. 1.2 mill. kroner.

Turid tok oss også med på et besøk i slummen, hvor vi fikk treffe noen av de barna som deltar i prosjektet. Ved selvsyn fikk vi oppleve nødvendigheten av å tilby disse barna et dagsenter hvor de kan oppleve andre omgivelser enn det de lever i til vanlig.

Etter besøket hos Turid og hennes mann Karl, gikk reisen med fly til CIBI sin 100 års konferanse. Deretter tilbake til Sao Paulo med fly og videre til Recife. Recife er byen hvor May-Lise og Gunnar Standal har bodd de siste årene av sin misjonstjeneste i Brasil. Det er også byen hvor deres sønn Geirr sammen med Eva har sin base for den tjeneste som de har stått i og som de snart skal gjenoppta.

Recife er Brasils fjerde største by med et innbyggertall på ca. 4. mill. I denne byen deltok vi på møte i den menigheten som er et direkte resultat av DFEF sine misjonærer sin tjeneste. Menigheten består av ca. 260 medlemmer og holder til i et flott kirkebygg som ble bygget for 11 år siden. Ved siden av kirken har menigheten en annen bygning som huser «seminaret» som menigheten driver. Seminaret er en tre årig bibelskole.

Menigheten i Recife startet opp som husmøter i hjemmet til May-Lise og Gunnar da de flyttet til byen i 1991. etter hvert vokste menigheten seg større og større og de bygget kirkebygget som de nå holder til i. May-Lise og Gunnar har status som pastorer emeritus. I tillegg til denne menigheten har ekteparet Standal også etterlatt seg 9 andre menigheter rundt i Brasil som de har vært med på å etablere. Flere av disse er i dag store menigheter som igjen har plantet nye menigheter.

I Recife fikk vi også besøket sosialprosjektet «Nytt håp» som på mange måter drives likt «Livets tre» bare i noe mindre målestokk. Her er det 30 barn som hver dag kommer for å få en bedre hverdag. Det er 4 ansatt i prosjektet.

Det tredje stedet vi besøkte på vår reise var Campina Grande. Dette navnet er for mange av oss synonymt med Ragnhild Kihle. Det er her Ragnhild har lagt ned største parten av sitt arbeid i Brasil, skjønt hun også har vært andre steder og etablert menigheter og hjulpet til. I tillegg til å se menigheten som står som et resultat av Ragnhild sin tjeneste fikk vi også en omvisning på skolen som menigheten driver. Skolen er bygget for norske bistandsmidler gjennom NORAD. Ragnhild Kihle har mesteparten av æren for at menigheten og skolen er der den er i dag. Dette fremkommer også av en plakett som henger på veggen på skolebygningen. Lokalitetene ble innviet i 2001. Sist år var Ragnhild Kihle med på å utvide skolens område ved å erverve en tilstøtende tom, og opparbeide denne til idrettsplass for skolen.

Skolen drives med et kull elever om formiddagen og et annet kull om ettermiddagen. Elevene på skolen kommer hovedsakelig fra de fattigste laget av borgere i byen, disse betaler ingen egenandel for å gå på skolen.  Alle elever får et måltid mat pr. dag på skolen. Det er 5 lærer ansatt i tillegg til en del andre personale som tar hånd om det administrative.

Det er mye annet som kunne sies om vår reise i misjonærenes fotspor i Brasil. Det vi sitter igjen med av inntrykk er at de fotspor våre misjonærer har etterlatt seg i Brasil er gode spor, og at misjonærene er nåtidens helter.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif