Misjon

Alt har sin tid...

barnehjemmet i Los Sarmiento – Argentina.

Etter mangeårig drift har vi nå besluttet å avslutte innsamlingen av midler til barnehjemmet som ble startet i Los Sarmiento, ettersom barna nå er voksne og har flyttet ut.

Ved Helge Nupen
Oppdatert: (07.2.2012)Etter mangeårig drift har vi nå besluttet å avslutte innsamlingen av midler til barnehjemmet som ble startet i Los Sarmiento. Barna i de to søskenflokkene som har bodd på barnehjemmet har etter hvert blitt voksne, og flyttet ut. De to yngste Abel og Mathias har bodd hjemme helt til nå, men har nå avsluttet skolegang og flytter ut.

Som sikkert de fleste kjenner til ble barnehjemmet og barna som bodde der hardt rammet av de ugjerninger en tidligere norsk misjonær gjorde seg skyldig i. Misjonæren  ble sist måned dømt til åtte års fengsel i lagmannsretten for grove seksuelle overgrep, der flere av barna som har bodd på barnehjemmet var ofre. Flere av disse sliter med skader og ettervirkninger, og de har  de siste årene mottatt noe støtte og hjelp. Det gjelder for eksempel hjelp til husleie og mat, hjelp til å forsøke å få seg arbeid og utdannelse og bearbeiding av de kriser de har gjennomlevd.

Margarita har gjennom alle år gjort en enestående innsats for barna og barnehjemmet. Hun er ”mor” og ”mamma” for alle som har bodd der. Og det vil hun fremdeles være. I 2011 ble det bygd et lite hus til henne i Marcos Paz, ved siden av hennes sønn og hennes barnebarn. Huset ble bygd ved hjelp av tilskudd fra MHU og innsamlede midler. Her har hun siste året bodd sammen med Mathias og Abel, men de flytter altså nå ut.

Selv om nå de siste ungdommene har flyttet ut, vil det fremdeles være behov for noe støtte og økonomisk hjelp en tid fremover. Margarita eier huset hun nå bor i selv, men vi vil fortsatt støtte henne økonomisk en tid fremover. I en overgangsperiode kan det også være aktuelt å yte noe hjelp til husleie for noen av ungdommene, da det er vanskelig å få seg jobb og inntekt – og andre støtteordninger finnes ikke slik som her i Norge.

Vi anser derfor med dette driften av barnehjemmet, Los Sarmiento Argentina for avsluttet. De midler som eventuelt kommer inn på kontoen fra nå og fremover, vil bli overført misjonskassen til Olaug og Berner Solås. Videre støtte til Margarita og ungdommene vil nå bli formidlet og overført fra denne misjonskassen.

Vi vil med dette igjen så inderlig takke alle givere som opp gjennom årene har støttet arbeidet ved barnehjemmet, det har ikke vært forgjeves. Må Gud la det lykkes for hver eneste en av dem, og bevare dem for himmelen.

Vi håper at flere av dere fortsatt vil være med og støtte Argentinamisjonen, og gjennom det også bidra til at både Margarita og flere av ungdommene fortsatt kan få noe hjelp.

Benytter du fast trekk i banken, kan du endre kontonummeret slik at støtten går direkte til Argentinamisjonskassen v/ Olaug og Berner.

Kontonummer Argentinamisjon:   3361.64.08998
Kasserer:                                     Marit Einarsen, Rundhagen 11, 4276 VedavågenPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif