Misjon

Misjonærene er i Norge, men visjonen er den samme

Vi drømmer om en bevegelse av gjenfødte troende som danner levende menighetsfelleskap, og at det vil spre seg utover til mange steder.

Oppdatert: (26.10.2011)


Misjonærene Høilands datter, Vilde til høyre, sammen med gode venner i Mexico.

Mange lurer nok litt på hva som skjer med Mexico misjonen. Dere har jo lagt merke til at vi befinner oss her i Norge. Arbeidet i Mexico fortsetter uansett med det samme trykket som det var da vi selv bodde der. Vår rolle har gått fra misjonærer til prosjektledere og det er flott.

Lokale medarbeidere med støtte fra Norge

Stafettpinnen sendte vi videre. Nå velsigner vi mennesker som Gud har kalt til å nå sitt eget land med evangeliet. Uten vår støtte og hjelp ville det ha vært svært vanskelig.  Å få reise ned for å støtte teamet vårt i det arbeidet de gjør, slik at de kan vokse både personlig og se vekst i arbeidet, er nå noe vi gjør med glede og forventning.

Vi har startet menighet i det små, men vi jobber jevnt mot ett mål. At dette skal bli en bevegelse, av gjenfødte kristne som sprer troen videre, slik at alle landsbyer i området kan ha en livskraftig menighet. En livskraftig menighet som bærer frukt er i våre øyne en menighet som selv starter nye menigheter. Skal vi oppnå dette må vi disippelgjøre de menneskene som blir frelst. Det er det vi jobber mest med om dagen.

I utholdenhet og tro

Utgangspunktet i forhold til Bibel og tro til mange av de vi har nådd er utrolig svakt. Det er ikke bare opplæring som trengs, men først avlæring. Tankebygninger i den enkelte må først rives for at et bibelsk fundament kan vokse frem.

Idet fortsetter vi å jobbe med utholdenhet og tro til at Gud skal virke i menneskers liv, i områder som er veldig preget av åndskamp, kriminalitet, alkoholisme og fattigdom.

Bedre økonomi vil øke kvaliteten

Utgiftene til arbeidet er like store som da vi bodde i Mexico. Vi drømmer om å øke det budsjettet for å nå ut til nye steder.  Om vi kunne øke driftsutgiftene og lønningene samt kjøpe en nyere og bedre bil, ville det styrket kvaliteten på det vi allerede gjør. Bilen vi har nå skulle vi gjerne hatt ute i landsbyene kun til å hente mennesker til møtene, og bruke en nyere til å kjøre til landsbyene.

Om Gud legger det på ditt hjerte å støtte arbeidet enten som ny fast giver eller ved å gi en enkeltgave til innkjøp av bedre bil, er det varmt velkomment i en litt slunken misjonskasse.



Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif