Misjon

Bakke i Spania

Månedshilsen oktober 2011

Les nyhetsbrev fra Borghild og Eddie Bakke som arbeider som misjonærer i Malagaprovinsen i Spania

Oppdatert: (26.10.2011)

Kjære, kjære venner. Guds Fred !

1Kor 1:18 ;  For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.

Takk og lov for at Guds ord ikke har mistet sin kraft. Ja, fremdeles er der kraft i ordet om korset, selv om det er vanskelig å forstå for dem som står på utsiden av dette. Men når ”ordet om Jesus og Hans frelsesverk  ” får ta tak i et lengtende menneskehjerte, da ser vi at Guds kraft virker til frelse, halleluja !

Menighetene : I San Pedro sist søndag, søkte 2 ungdommer frelse, og flere søkte fram til  forbønn. Flott å se disse staute ungdommene, som med tårer søker frelse og tilgivelse for sin synd.  Det er det samme budskap som forkynnes, enten det er unge eller eldre. Det er godt når der er behov i det indre menneske, da kan Guds ånd få virke med sin kraft.

I Marbella de siste ukene, har vi hatt bra oppslutning. Det er folk i alle aldre som vil høre Guds ord forkynt. Barna står sentralt i menigheten, og nesten hver søndag så kommer det en gutt eller jente fram og vil lese utenatt en salme fra Bibelen. Da har de på forhånd øvd seg hjemme, kjempefint !

ANA, 
som var uheldig og mistet en fortann, da hun syklet rett inn i en sementmur, har nå fått satt inn igjen tanna. Familien hennes hadde ikke muligheter økonomisk til å utrette dette, og som menighet lovet vi henne at vi ville hjelpe, og tok opp et kjærlighetsoffer til henne. Da vi var i Norge i sommer, var der flere av vennene som ga en hjelpende hånd. Vi hilser dere fra Ana, og hun sier tusen takk til alle som var med og gjorde dette mulig for henne.

Så takker vi så hjertelig den enkelte av dere, for all forbønn og støtte, og ønsker dere Guds rike velsignelse over liv og tjeneste. Takk for at dere vil være med å be for arbeidet videre framover..

Selv om vi har en flokk med ivrige arbeidere, vil vi minne om Herrens Ord:

Mat. 9.37-38 :  Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få.  Be derfor Høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
MVH Borghild og Eddie,
       Misjonskonto:3030 2338651

http://bakke-spaniamisjon.blogspot.com/     

  mail: borghildeddie.bakke@gmail.com

Følg oss på Facebook 

Telf.Hus: 0034-952 90 48 24      mob. : 0034-670 43 93 85
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif