Misjon

Betel og pastor Severino bringer håp

Hver natt blir mennesker drept eller lemlestet i slumområdet pastor Severino tjener som pastor. Gjennom sosialprosjektet Nytt Håp og menigheten Betel bringes det ut nytt håp til menneskene i denne bydelen. 


Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (26.8.2011)


Pastor Severino sammen med misjonærene Eva og Geirr Standal.

Midt i et av de verste og farligste slumstrøkene i storbyen Recife skaper menigheten Betel og sosialtprosjektet Nytt Håp virkelig nytt håp blant innbyggerne. Pastor Severino Antonio te Jesus Casada er pastor og daglig leder ved det lille menighetssenteret. Og han nyter stor respekt i bydelen som har cirka 25 000 innbyggere.

Pastoren er oppvokst på landsbygda, under fattige kår og med 12 søsken. En nabo tok han en sjelden gang med på et evangelisk møte, men han fant ingen interesse i dette. 18 år gammel flyttet han som millioner av andre håpefulle sørover til Sao Paolo for å få seg et levebrød. En slektning, som hadde store alkoholproblemer tok imot ham i hjemmet sitt.

- Jeg begynte som hjelpegutt og murer, ble deretter maskinarbeider – ja, jeg tok alt som dukket opp av arbeid, sier Severino til Det Gode Budskap.

Bibel fra Jehovas Vitner

Midt i denne travle perioden begynte han å tenke på åndelige ting og fant ut at han ønsket å bli kjent med denne Jesus. En dag møtte han en fra Jehovas Vitner, fikk kjøpte en bibel fra Vakttårnet og begynte på et bibelkurs.

- Jeg fikk også kontakt med andre trossamfunn. Folk fra en lokal adventistmenighet fortalte meg at de hadde den rette lære. Min katolske mor likte dårlig at jeg vurderte å forlate min barndoms- og familietro og prøvde å påvirke meg. Også noen baptister vitnet for meg. I møte med alt dette ble jeg veldig frustrert og ante ikke hva jeg skulle tro på, sier pastoren.

Hvor ville han finne den sanne Gud?

- I dyp syndenød ba jeg til Gud, i redsel for å gå fortapt, at Gud måtte åpenbare den sanne og rette tro for meg. Ukjent som jeg var i Bibelen på den tiden, kom det av alle ting et skriftord til meg – nemlig Johannes 14, 6, sier Severino.

”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Johannes 14, 6

- Mens jeg leste verset begynte jeg å gråte, takknemlig over at Gud talte til meg. For meg ble det nå naturlig å begynne i baptistmenigheten og i det første møtet bekjente jeg troen, sier han.

Menighetsplanting i eget hjem

Like etter ble han godt gift og var aktivt med i menigheten.

- Jeg ledet så smått noen møter, før jeg fikk tatt et bibelkurs, begynte å forkynne litt i møtene og ble diakon. Etter 10 måneder måtte vi flytte langt bort fra lokalet. Nå hadde jeg fått meg en liten bil, men fikk bare tid til å gå på møtene på søndagen. Med et lite, nystartet entrepenør firma hadde jeg ikke mulighet til å kjøre helt til menigheten. Men jeg savnet virkelig bønnemøtene, undervisningen og bestemte meg for å starte opp virksomhet i hjemmet mitt, sier Severino.

Han hadde fullført et evangeliseringskurs rettet mot barn og startet først opp med noen enkle barne- og ungdomsmøter. Etter en tid ble det naturlig å invitere foreldrene til disse og på kort tid var det 25 sjeler som kom fast til møtene i hjemmet hans.

- Etter tre måneder ble plassen rett og slett for liten, og det ble vanskelig å få alle med seg på møter til hovedmenigheten på søndagen. Heldigvis fikk jeg god oppbakking fra baptistmenigheten, og en eldstebror lovte å betale leien for et lokale i et helt år, sier pastoren.

Den ivrige menighetsbyggeren fant et sted hvor det startet opp, men her ble det raskt fylt opp og det ble behov for nye lokaliteter.

- Vi fant et nedlagt lagerbygg i 1999 som vi kjøpte for en rimelig penge, og pusset opp innvendig. Ett år etter var også dette lokalet for lite. Ti familier i hovedmenigheten gikk sammen om å kjøpe en tomt som var dobbelt så stor som lagerbygget og et nytt lokale ble bygget opp. Etter to år var lokalet klart og under innvielsen ble 16 personer døpt til Kristus. I dag er denne menigheten større enn hovedmenigheten, forteller Severino ivrig.

Ny utfordring og nytt kall

Midt i dette eventyret kom Herren til pastoren med et spesielt skriftord og kall.

- Med tyngde kom det over meg at jeg måtte reise hjemover til Recife. Den som ikke tar vare på sine egne, fornekter sin tro. Familien min var ikke kristne og det kom en stor nød over meg for dem. Siden han hadde sitt åndelige hjem innen CIBI-bevegelsen ble det naturlig å engasjere seg i menigheten hvor Geirr Standal for øyeblikket er hovedpastor, sier Severino.

En etter en vant han søsknene sine for Jesus, og moren ble også frelst. Det er nå opprettet en menighet i denne bydelen og utposten vokser og vokser. I 2003 begynte han å studere ved Seminaret, på samme tid som han var eldstebror i forsamlingen og hadde hovedansvaret for utpostvirksomheten Betel og sosialprosjektet Nytt Håp. Dessverre er ikke alle kristne ledere i Brasil like begeistret for å engasjere seg i sosialt arbeid, men Severino er unntaket.

- Det sosiale arbeidet er veldig viktig for oss, ikke minst i forhold til menigheten og lokalsamfunnet. Her får folk se kristentroen i praksis, sier pastoren.

Noen drept hver natt

Menigheten ligger i et beryktet slumområde, og hver natt blir noen drept eller lemlestet her inne.

- En del av barna på prosjektet er barn av noen av de bandittene som sprer frykt om nettene. Men Betel er hellig for dem, og ingen tør å ødelegge eller røre stedet og arbeidet som hjelper barna deres, forteller han.

Jevnlig blir folk frelst og tillagt menigheten, men den ivrige pastoren opplever store utfordringer i forhold til mange av familiene.

- Noen av foreldrene til barna er blitt frelst og aktivt med i virksomheten. Dessverre er det slik at mange av foreldrene lever et veldig umoralsk og kriminelt liv og vanskelige å vinne for Jesus. For øyeblikket bygger vi opp et team av frivillige arbeidere som vil gå inn i slummen og besøke familiene som er involvert i Nytt Håp. Men mange er skeptiske og redd for å være med, for en del av fedrene er beryktet, sier Severino.

Det gjør noe med oss å møte denne mannen! På samme tid som han er en brennende kristen og dyktig menighetsbygger, er han også en dyktig entreprenør. I forhold til oppgaven som daglig leder for sosialprosjektet Nytt Håp er han veldig ryddig og viser oss oversiktlige regnskapsbøker over driften. Drømmen hans er at prosjektet en dag skal bli selvhjulpnet og ikke være avhengig av økonomisk hjelp fra Norge.

- Menigheten klarer seg selv og betaler min lønn, men vi har ikke midler til å utvikle og drive prosjektet i den grad vi ønsker, sier Severino.

Som styreleder og daglig leder for Nytt Håp har han hver dag overoppsynet med arbeidet ved senteret, kjøper inn mat, betaler ut lønn og gjør andre praktiske ting. Alt dette gjør han på frivillig basis. Og utenom dette kommer omsorgen for menigheten og utdannelsen ved Seminaret. Om han ikke er så stor i størrelse, er han virkelig en god kjempe og en helt i Guds rike.

 
DENNE ARTIKKELEN ER HENTET FRA PAPIRUTGAVEN AV DET GODE BUDSKAP. 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif