Misjon

Sender ut menighetsplantere og misjonærer!

Rektor Anatolij V. Gluhkovski ønsker gjennom «Ukrainian Evangelical Theological Seminary» (UETS) å skape forvandling i øst-Europa. Foruten stor satsing på menighetsplantning ønsker de også å sende ut misjonærer til andre russisktalende land. 


Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (26.8.2011)

Under kommunistveldet i Sovjetunionen var det mange tapre predikanter som uten frykt kjempet for Herrens sak. Flere av dem satt flere år i fengsel for sin frimodighet og karakterfaste tro. I dag er det barna til disse tapre folkene som bygger opp Guds rike i Øst-Europa. Anatolij V. Gluhkovski var sønn av en ledende personlighet innen pinsebevegelsen og bygde opp mange kirker før «jernteppet» falt. Til tross for stor motstand i skolevesen og samfunn holdt Anatolij ut forfølgelse og er i dag en ledende personlighet i ukrainsk kristenliv. Han er president i det nasjonale bibelselskapet og rektor ved «Ukrainian Evangelical Theological Seminary» (UETS) utenfor sentrum av Kiev.

 

Det er en velutdannet rektor som møter oss på sitt kontor. Han har et teologisk seminar fra Belgia og en doktorgrad i teologi fra USA. Ideen til bibelskolen fikk han under et opphold i Belgia.

 

Fra månedlig kurs

til bibelskole

 

– Jeg fikk en forespørsel fra lederskapet i vår bevegelse i Ukraina om jeg kunne finne ut hvilke behov våre forkynnere og pastorer hadde. Mange flotte, utenlandske predikanter kom til Ukraina etter at Sovjetunionen falt sammen. De kom med veldig bra undervisning, men det ble noe ensidig og våre forkynnere hadde mange spørsmål de manglet svar på. På bakgrunn av de behovene og spørsmålene som kom opp laget jeg et bibelskoleopplegg over en måned. Dette kurset ble første gang arrangert i Poljana, i Karpatene i 1992, sier Anatolij.

 

Gud var med i arbeidet som stadig utviklet seg.

 

– I 1996 fikk vi akkreditering til å undervise fram mot en bachelorgrad. I 2010 satser vi på at vi kan tilby våre studenter et program for å oppnå en mastergrad, sier rektoren begeistret.

 

Han er opptatt av å spre ut Guds ord.

 

– Foruten selve Seminaret har vi et rikt korrespondanseprogram mot fengsler og områder uten menigheter. Vi har mottatt mange fantastiske vitnesbyrd fra folk som har fullført dette kurset. Til enhver tid har vi cirka 500 elever som deltar i dette programmet, sier rektoren.

 

Satser på misjon

 

Evangelisering og misjon er sentrale begreper i visjonen bak UETS.

 

– Vi har et eget kirkeplantingsprogram og eget misjonssenter, hvor vi de siste årene har startet opp et evangeliseringsarbeid rettet mot muslimske tartarer i Aserbajdsjan. To team fra skolen reiser regelmessig for å bygge kontakter og evangelisere her. Ellers har vi tre nøkkelområder vi arbeider mot, sier Anatolij.

 

Han har mange drømmer for skolen.

 

– Vår drøm og visjon er å bygge opp en teologisk utdannelse i Ukraina, med en klar hensikt om ikke bare å trene noen titalls, men hundrevis av kirkeplantere. I Ukraina er det 20 000 landsbyer uten evangelisk virksomhet, så det er stort prosjekt. Foruten dette har vi et spesielt privilegium i forhold til språket og drømmer om å sende ut misjonærer til flere land i øst som er russisktalende, sier Anatolij.

 

92 studenter er

i heltidstjeneste

 

Allerede ser de frukter av arbeidet med bibelskolen.

 

– 92 studenter som har fullført bachelorgraden hos oss er i dag i helttidstjeneste. De har direkte eller indirekte plantet 85 menigheter i Ukraina. For oss er det viktig at studentene kommer i tjeneste med en gang de er ferdige, og har menigheter ikke bruk for studentene, sender vi dem til et annet sted, sier rektoren.

 

Økonomisk er skolen et trosprosjekt og avhengig av støtte fra utlandet.

 

– For mange av våre studenter er det umulig å betale så mye som 600–900 dollar for et skoleår. Cirka 30 av dagens studenter sliter med å betale, mens andre igjen kan betale deler av beløpet. Men vi gir ikke opp av den grunn, ber, stoler på Herren og ofte kommer pengene inn, forteller Anatolij.

 

Foruten støtten fra utlandet, spesielt USA er det 42 supportmenigheter i Ukraina som støtter med faste beløp hver måned. I en trosmisjon vil det alltid være utfordringer, og rektoren innrømmer at det noen ganger kan det være trangt med midler. Men de gir ikke opp av den grunn og satser hele tiden på at arbeidet skal vokse.

 

– Vi har alltid nye kapitalprosjekter på gang! For øyeblikket er vi i stort behov av et nytt internatbygg og vil egentlig starte byggingen av dette umiddelbart, sier Anatolij.

 

Det er inspirerende å møte mennesker som bruker all sin kraft og tid i arbeidet med å utbre Guds rike. Sammen med gode medarbeidere gjør de en enorm innsats med å utdanne nye pastorer, misjonærer og ledere.

 

– Målet vårt kan ikke være mindre enn å plante en menighet i hver eneste landsby i landet vårt. Menigheter er viktigere enn butikker! I en spesiell tid for landet vårt, hvor mange av ungdommene ser muligheter for en positiv utvikling, er det livsnødvendig at vi når ut med evangeliet. Derfor er vi åpne for å utvikle forhold til partnere, kristne og bevegelser i andre land, slik at vi kan være med å forvandle landet vårt, slutter Anatolij. 

DENNE ARTIKKELEN ER HENTET FRA PAPIRUTGAVEN AV DET GODE BUDSKAP. Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif