Misjon

Midtøsten

Ny testament til et land i midtøsten

Våre venner har hatt det travelt med å dele ut de arabiske ny testementene som vi trykte her på New Life Literature I Sri Lanka.


Oppdatert: (16.8.2011)Les artiklen i sin helhet her: De Arabiske Ny Testamente

Våre venner har hatt det travelt med å dele ut de arabiske ny testementene som vi trykte her på New Life Literature I Sri Lanka.  For en måned siden sendte vi ut 72,000 ny tesament til Arabia. 

I en landsby var en landsby leder så positiv at han tok på seg ansvaret I å dele ut . Slik fikk Ordet bli delt ut I denne byen. Han sørget for at gavene og “Injil” ble delt ut. Pga sikkerhet må vi bli dekket. 
  
Iveren ette å dele Guds Ord med er stor I midt østen. De tar en stor risk, men de går frimodig til verks. De går fra dør til dør på landsbygda, ser etter hva behov de har der. Ikke bare deler de ut Guds Ord men igjennom behov menneskene har av mat og klær deler de også de tinga ut også. I begynnelsen var det noe som ikke ville ta imot  “kristen” litteratur, men da oppmuntret denne bylandsbylederen dem på at gode” muslimer bør lese Injil eller “Boken” som bibelen bli omtalt på I Koranen.

Hver familie som fikk gave tok imot med stor takk. 
For oss som trykker Guds Ord sitter vi med takk fo at Gud brukte denne mannen til å åpne så mange dører. 

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif