Bibelskole gammel

Ny Bibelskole søkes startet i Drammen

Styret i Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt har bestemt å søke Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte bibelskole i Drammen.

Oppdatert: (13.1.2015)

Begrunnelsen for denne beslutningen er at styret ikke finner det mulig eller forsvarlig, å fortsette drift av internatskole på Solvoll. Drift av internatskole er svært kostbart og ressurskrevende, mange unge i dag søker også i større grad til byer og urbane strøk, når de skal gå på skole. Troens Bevis flyttet for få år siden sin bibelskole fra Sarons Dal, Kvinesdal til Oslo. Gå Ut senteret til Normisjon har i bestemt å flytte sin skole fra Hurdal til Trondheim.

 

Hovedmålet med å drive bibelskole er å utruste unge mennesker med den rikdom som er i Guds Ord, slik at de får et rikt personlig kristenliv, og slik at de blir istandsatt til å tjene Gud både i hverdagsliv og i menighet. SSBI styret ønsker derfor, at bibelskolen skal flyttes til Drammen, og bli en menighetsbibelskole i tilknytning til DFEFs menighet i Knoffsgt. 6. Det har allerede vært ført samtaler med menigheten i Drammen, menigheten er  positiv til å få bibelskolevirksomheten lagt til Drammen.

Når SSBI styret har valgt å se mot Drammen er det fordi styret har en klar oppfatning av at DFEF trenger det kraftsentrum en bibelskole skal være på Østlandet. Drammen er en by i positiv utvikling, også når det gjelder skoler og utdanning, og byen har et voksende studentmiljø. Menigheten i Knoffsgt.6 er en av DFEFs sterkeste menigheter på Østlandet, og er den menigheten i området som har det største og mest levende ungdomsarbeidet. Det gir gode muligheter for positiv utvikling og vekst både for menigheten og for bibelskolen.

SSBI styret er i samarbeid med menigheten i Drammen igang med søknader for å få nødvendige godkjenninger til å kunne starte et nytt skoleår høsten 2015 i Drammen. I løpet av mars måned vil styret komme ut med en bred presentasjon av det nye skoletilbudet.

En konsekvens av den beslutning styret har fattet er at eiendommen Solvoll i Re kommune nå legges ut for salg.  

Mange brikker må falle på plass for at dette kan gjennomføres, og det jobbes under et sterkt tidspress, men styret håper og ber om at alt må legge seg tilrette på en god måte, slik at en nystart av bibelskolen vil bli til nytte og velsignelse for mange unge mennesker, og også for Guds rikes fremme og for DFEF fellesskapet.

Våle 20.januar 2014

På vegne av styret i Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt

 Bjørn Tangen                                                 Kjell Ohldieck

Styreleder                                                      Daglig leder
Print artikkel Skriv ut artikkelen


De Frie Evangeliske Forsamlingers bibelskole.
Vi er godkjent som 2 årig bibelskole
med første år bibellinje og andre år tjenestelinje. Nettløsning og design er levert av Kréatif