Barn og unge utgått

Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion (FBU).

Medlem i et større fellesskap.

Oppdatert: (03.7.2011)

BUR er også medlem i Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion (FBU). Dette er et samarbeidsorgan for evangeliske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. FBUs formål er å skape kontakt og fremme samarbeid mellom organisasjonene. FBU er en videreføring av Norsk Søndagsskoleunion (NSSU), som ble opprettet alt i 1877. I 1996 ble NSSU omstrukturert, og navnet ble endret til FBU.

FBU omfatter nå alt barne- og ungdomsarbeid innenfor Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU), Misjonsforbundet UNG (NMU), Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbund (NBUF), Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) og Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU), samt vårt eget Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR) og Kristent nettverk som er med som observatører.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif