Barn og unge utgått

Disippelskap

5 års strategi

BUR vil fokusere på disippelskap i 5 år

Oppdatert: (03.7.2011)

BUR vil fokusere på disippelskap i 5 år

Det er viktig å trene ledere til å være disippelgjørere ovenfor barn og unge som de er ledere for. Det også viktig at lederne selv blir disippelgjort, og da spesielt unge ledere som er i tenårene. I 2010 vedtok BUR en 5 års strategiplan der en ønsker å fokusere på å utvikle og trene ledere.

Strategien er lagt opp til å være et enkelt og godt arbeidsredskap for rådet de neste årene.

Dette er et utdrag fra strategien til BUR, som kalles TRIM:

T – Trening      

Stikkord her er: Trene unge ledere, utvikle lederkurs for tenåringer, motivere eldre ledere til å være med som forbilder og rollemodeller, regionale kurs/seminarer, samarbeid med Kraftskolen SBI og leirlederkurs.R – Ressurser

Stikkord: Skaffe til veie materiell og ressurspersoner, lederkurs for tenåringer, utvikle BURs internettsider, sette fokus på Tentro og informere om ressurser/ støtteordninger.


I – Inspirasjon

Stikkord: Arrangere BUAK og tentroweekend, være en støtte for Barnas Sommerstevne og SOMMU og arrangere regionale kurs og seminarer.M – Misjon

Stikkord: Vinne barn og unge for Kristus og menigheten, gjelder ytre og indre misjon, starte nye grupper og medlemskampanje, leirarbeid / lokale leirer, nå ut til lokalmiljøet, små grupper i hjemmene, øke misjonsengasjementet, gjøre kjent DFEFs misjon.


BURs web-sider

På BURs web-sider finner du bl.a. informasjon om diverse materiell og ressurser, og om arrangementer.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif