BUAK 23.-25. sept 2011

Fullfør løpet

BUR arrangerer Barne- og Ungdomsarbeiderkonferansen 23.-25. sept. 2011 på Solstrand

Oppdatert: (30.6.2011)

23.-25.september 2011 arrangerer BUR den årlige Barne- og ungdomsarbeiderkonferansen (BUAK) på Solstrand. I år et temaet "Fullfør løpet".

I fjor hadde vi fokus på temaet disippelgjøring. Vi ønsker å videreføre dette temaet i år, men med fokus på den plan Gud har for våre liv. I Bibelen sammenliknes livet vårt med et løp, så temaet for årets konferanse blir derfor “Fullfør løpet”. Dette hen speiler på Paulus sin uttalelse om at han “hadde fullført løpet og bevart troen”. Gud har en plan for den enkeltes liv, og at den enkelte som Jesu disippel kan fullføre den plan Gud har deres liv. Det å fullføre løpet handler altså om at vi oppfyller det kall og den tjeneste Gud har for vårt liv. Men det er også viktig at vi som ledere kan hjelpe andre til å fullføre sitt løp.

 
Det blir mye bra undervisning i løpet av helgen, og vi har vært så heldige å få med oss Anne Christiansen. Hun er initiativtaker til JesusKvinner, og har lang fartstid som forkynner. Hun er sammen med sin mann Stephan pastorer i Jesus Church i Oslo, og de er også ledere for misjonsarbeidet Jesus Revolution og bibelskolen TBBMI.
 
Dani og Thomi som er kjent fra TV-programmet “Norske talenter” blir med på konferansen på lørdag og søndag. Andre som også blir med er Morten Helland, Leif Frode Svendsen, Elin Myra, Joakim Skavern og Vidar Tjomsland. Lovsangsgruppa fra Oasen Solvoll vil leder lovsangen under konferansen.
 
Idrettsmetaforer
Paulus beskriver flere idrettsmetaforer som bilde på det åndelige løpet vi er i og den kampen vi står i som Jesu disipler. Dette vil vi også gjøre i denne konferansen der vi tar i bruk en del idrettsmetaforer for å sette fokus på dette med å fullføre løpet. Temaer blir bl.a. Treningsmoral, å finne sin idrettsgren, på hjemmebane, kreative treningsmetoder og Finale.
 
Ung leder
Vi i BUR ønsker også å videreføre fra tidligere konferanser dette med å satse på unge ledere. Så derfor vil det dette året også være et eget seminar for unge ledere (under 18 år), så på lørdag formiddag vil det være et seminar/workshop med Leif Frode Svendsen som har fokus på det å være ung leder.
 
Årsmøte
På fredagskvelden før åpningsmøtet avholder BUR sitt årsmøte. Sakspapirer til årsmøte sendes ut til alle grupper i midten av august.
 
Gratis konferanse
En annen ting vi viderefører fra fjorårets konferanse er at deltakere fra DFEFs menigheter i Nord-Norge får konferansen gratis.
I år legger vi også opp til at det skal bli mulig å melde seg på konferansen via våre internettsider.
 
Informasjonsmateriell om konferansen kan lastes ned her på BURs internettsider.

PÅMELDING PÅ NETT HER! Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif