Refranseutvalgsmøtet 30.mars

Til menighetslederne i DFEFs Menigheter:

Innkalling til DFEFs referanseutvalg lørdag 30.mars 2019 på Gardermoen

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (18.2.2019)

Til menighetslederne i DFEFs Menigheter:

Innkalling til DFEFs referanseutvalg lørdag 30.mars 2019 på Gardermoen

DFEFs Landsmøte 2017 gjorde følgende vedtak: 

DFEF består av frie, selvstendige menigheter. Vi vil ha et fungerende nasjonalt nivå, samtidig som vi vil holde på menighetenes suverenitet. For at dette skal kunne fungere, er det avgjørende viktig at kontakten mellom menighetene og sentralleddet fungerer godt.
For å forbedre denne kontakten, opprettes det et referanseutvalg. Dette består av pastorer (fra de menighetene som har det) og menighetsledere for de andre menighetene. Dette utvalget skal møte MHU minst en gang i året. Dette utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men prinsipielle saker bør drøftes i referanseutvalget før videre behandling i MHU og ev. landsmøte.


Det opprettes et referanseutvalg med en representant fra hver menighet. Dette møtes minst en gang pr. år for å drøfte viktige strategiske sake
r.

På denne bakgrunn innkalles alle DFEFs menigheter til første Referanseutvalgsmøte på Park Inn, Gardermoen, lørdag 30.mars 2019 fra kl.11.00 til ca. kl.17.00 (avslutningen vil være litt avhengig av flytider, bestill gjerne fly i god tid)

Følgende saker vi bli informert om og drøftet i møtet:
- Informasjon om MHUs arbeid etter den nye modellen.
- Forholdet mellom MHU og menighetene. Økonomisk situasjon og økonomisk ansvar. 
- Informasjon om prosessen med Pinsebevegelsen og veien videre. 

Selv om landsmøtet har vedtatt en person fra hver menighet, ønsker MHU å invitere inntil tre personer fra lederskapet i hver menighet, dette fordi møtet er svært viktig, og da er det viktig å få større bredde i representasjonen.

Menighetene må selv betale kostnadene ved å komme til møtet og selve møtet koster kr. 675 pr. person inkludert lunsj.

På grunn av bestilling av møterom og mat ber vi om bindende påmelding med menighetens navn, og deltakernes navn og innen 1.mars 2019 til: post@dfef.no 


Velkommen til et viktig og spennende møte! 

Kjell Ohldieck
Leder for DFEF Misjons og Hjemmeutvalget

Innkalling til referanseutvalg 19.pdf


Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif