DFEFs Referanseutvalg

DFEFs Landsmøte 2017 bestemte at DFEF skal ha et eget referanseutvalg. Følgende ble lagt fram og vedtatt som en del av strukturendringene for MHU i LM 17:

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (25.11.2018)

Forhold til menighetene:
DFEF består av frie, selvstendige menigheter. Vi vil også ha et fungerende nasjonalt nivå, samtidig som vi vil holde på menighetenes suverenitet. For at dette skal kunne fungere, er det avgjørende viktig at kontakten mellom menighetene og sentralleddet fungerer godt.

For å forbedre denne kontakten, opprettes det et referanseutvalg. Dette består av pastorer (fra de menighetene som har det) og menighetsledere for de andre menighetene. Dette utvalget skal møte MHU minst en gang i året. Dette utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men prinsipielle saker bør drøftes i referanseutvalget før videre behandling i MHU og eventuelt i landsmøte.


Vedtak: Det opprettes et referanseutvalg med en representant fra hver menighet. Dette møtes minst en gang pr. år for å drøfte viktige strategiske saker.


MHU har nå gleden å kalle inn til første Referanseutvalgssamling lørdag 30.mars 2019 på Gardermoen, fra kl. 11.00 - 18.00.

Landsmøtevedtaket sier at en representant fra hver menighet kan møte. MHU har drøftet dette, og vi ønsker i dette første møtet å utvide rammen til inntil tre fra hver menighet. Dette for å få med noe mer av bredden ifra hver menighet. Vi håper at menighet vil prioritere dette viktige møtepunktet og sette av lørdag 30.mars for noen av sine ledere. Menighetene må selv dekke kostnadene for dette. Mer informasjon om sted og program for dagen vil bli sendt ut i god tid.

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif