Turid Dahl Stokland:

Æresborger av Mogi das Cruzes

Misjonær Turid Dahl Stokland fra Klippen Vea fikk torsdag 11. mai en velfortjent hederspris i Brasil for sitt store arbeid blant barn og ungdom. Byrådslederen uttalte takknemlighet og respekt for Turids arbeid blant byens fattige barn i 15 år.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (12.5.2017)


I en høytidelig tilstelning fikk Turid Dahl Stokland overrakt prisen.

Byens rådhus inviterte til fest og i sentrum av oppmerksomheten sto Karmøy-kvinnen Turid Dahl Stokland. Både TV og radio var til stede. Fra Norge representerte Ole Kristian Iglebæk. Han har kjent Turid i 35 år, skriver Sten Sørensen som også var med på reisen.

Byrådsleder Carlos Evaristo ledet sermonien og takket Turid for hva hun har gjort overfor lokalsamfunnet. Hennes innsats har forandret mange menneskers liv. Byrådslederen takket også for støtten som har kommet fra faddere i Norge. Han håper at arbeidet må fortsette like sterkt også i framtiden.

Vi publiserer en fyldig reportasje fra denne begivenheten i vår papirutgave i juni, som også utgis digitalt.

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif