LEV Drammen bibelskole:

Ønsker flere søkere

– Mitt inntrykket er at mange søker skoleplass flere steder. Noen søker hos oss, men velger noe annet når de har fått plass. Det er naturlig. Jeg synes vi har en forholdsvis bra søkning i år, men ønsker oss selvsagt flere, opplyser rektor Kjell Ohldieck.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (20.4.2017)


Annka Jenssen (tv) og Andreas Hasseløy (midten) fra Intro, takker for et godt samarbeid med Kjell Ohldieck (th) og LEV Drammen Bibelskole.

Tekst og foto: Stig-André Lippert

For å skape interesse og gjøre skolen kjent, arrangerte LEV Drammen Bibelskole åpen dag i mars. Mange var innom for å orientere seg om skolens tilbud.

– Hvor mange har søkt?

– Nå i slutten av mars, har vi fått inn 16-17 søknader. Vi vet allerede nå at ikke alle kommer til å takke ja, påpeker Ohldieck.

– Hvor mange av søkerne har sin bakgrunn fra DFEF?

– Jeg har ikke oversikt over hvor alle kommer fra. Jeg tror ikke det er stor prosentandel fra DFEF, erkjenner rektoren. – Derfor vil vi spesielt oppfordre unge og voksne fra DFEF til å søke, legger han til.

 – Skoleåret går mot slutten. Hvordan vil du oppsummere det?

– Det har vært et bra år. Mine inntrykk og tilbakemeldinger er at elevene har hatt godt utbytte av undervisningen. Samtidig er det alltid utfordringer å jobbe med gjennom et skoleår. Samarbeidet med Intro fungerer bedre og bedre. Vi som jobber daglig på skolen har en god tone, oppsummerer rektoren.

 – Kan du trekke frem noen høydepunkter?

– Et av de store høydepunktene er utenlandsturen i slutten i mars. Vi skal til Watoto i Uganda. Intro har allerede et samarbeid med dem. Personlig er det å få undervise elevene et høydepunkt for meg, forteller Ohldieck som også fungerer som lærer på skolen.

Intro ut – Filadelfia inn

– Samarbeidet med Intro avsluttes dette skoleåret. Kan du kommentere grunnen til dette?

– Intro har søkt egen godkjenning. Intro er bevisste på at de ønsker en skole med sin egen profil. Vi ønsker også å sette vår profil på skolen. Det er ikke noe dramatikk i at samarbeidet nå avsluttes. Jeg synes, som sagt, at samarbeidet har fungert meget godt, forklarer Ohldieck.

– Dere inngår samarbeid med Filadelfia Bibelskole Kristiansand. Hva innebærer dette samarbeidet?

– Vi tenker det er viktig å tilby elevene en større sammenheng. Vi tenker spesielt på turer. Vi ønsker å veksle på lærerkrefter. Intro har hatt store deler av lærerkreftene til nå. Uten at noe er konkretisert, har vi pratet om muligheter for et samarbeid i forhold til praksis, avslutter rektor på LEV Drammen Bibelskole, Kjell Ohldieck.

Pastor i Intro, Drammen, Andreas Hasseløy, takker for samarbeidet med LEV.

– Vi er takknemlige for godt samarbeid gjennom to år med LEV Drammen Bibelskole. Det har vært meningsfylt å se mennesker bli forvandlet av Guds ord og vokse i relasjonen med Jesus. Vi jobber med å få godkjenning for bibelskole i Oslo, og vil fokusere på det framover. Vi ønsker Guds rike velsignelse over LEV Drammen Bibelskole og arbeidet med å utruste mennesker til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus, skriver Hasseløy i en e-post til Det gode budskap.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif